Leki przeciwko warrozie dostępne od 4.07.2017r

Osoby, które zamówiły leki przeciwko warrozie mogą je odbierać od dnia 4 lipca 2017r w siedzibie Koła od godziny 17:00, podczas dyżurów Zarządu.

Ze względów organizacyjnych, prosimy aby jak najwięcej osób zgłosiło się właśnie w tym terminie.