Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 23.01.2018

Tematem spotkania będzie: PRZEDWIOŚNIE W PASIECE
Ocena stanu zasobów pokarmu.
Ocena zdrowotności rodzin pszczelich.
Sposoby ewentualnego leczenia.
Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni.
Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła