Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 06.03.2018

Tematem spotkania będzie: INTENSYWNE ZWIĘKSZENIE SIŁY RODZIN, GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY
Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.
Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich.
Sposoby przyspieszenia rozwoju rodzin pszczelich po pierwszym oblocie.
Omówienie stanu rodzin po zimowli.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła