Szkolenie – produkcja kosmetyków z dodatkiem produktów pszczelich 24.04.2017 godz. 17:00

Rejonowe Koło Pszczelarzy nr 2 w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. ” Praktyczne metody produkcji kosmetyków na bazie naturalnych produktów pszczelich”.

Szkolenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie RKP2 ul. Olimpijska 9 (na terenie gimnazjum nr 20) w dniu 24 kwietnia (wtorek) o godzinie 17:00 (drugie piętro sala 313).

Jak do nas trafić zobaczysz w zakładce KONTAKT

Koszt szkolenia  20zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i ewentualne zadeklarowanie chęci uczestnictwa u kol. Ewy Wolanowskiej tel. 600 167 423.

Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia do 20.04.2018r.

Szkolenie to odbędzie się zamiast spotkania Klubu Dyskusyjnego.

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 08.05.2018

Tematem spotkania będzie: RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE.
Ograniczanie matek w czerwieniu. Tworzenie odkładów. Osadzanie rojów.
MIODOBRANIE. Charakterystyka pozyskiwanych miodów. Krystalizacja.
Pozyskiwanie miodów z zachowaniem wysokiej jakości. Magazynowanie miodów (higiena)

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła