Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 17.03.2020 r.

Tematem spotkania będzie: POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin.

Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, Dodawanie nadstawek.

Higiena i rabunki w pasiece.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła.