Spotkanie klubu dyskusyjnego 18.06.2024

Zapraszamy na spotkanie klubu dyskusyjnego pszczelarzy w godzinach 17:00 – 19:00 w czytelni, w dolnym kościele parafii Św. Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104

Tematem spotkania będzie: PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO ZIMOWLI.

Wstępne ustawianie gniazd na zimę po ostatnim miodobraniu

Podkarmianie w celu intensywnego rozwoju rodzin

Łączenie rodzin i odkładów

Leczenie rodzin.

Wykorzystanie nadmiaru pszczół po ostatnim miodobraniu

Ustalanie wielkości gniazd.

Karmienie na zimę ( rodzaje pokarmów)

WYDAWANIE LEKÓW NA WARROZĘ !

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.