Szkolenie w Brzezinach 7-8 kwietnia 2018 r. „Powitanie wiosny w pasiece”.

Zapraszamy na szkolenie w Brzezinach zorganizowane w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2017/2018.

WZP w Łodzi prosi o dostarczenie list osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu do 23 marca 2018 roku.

Koszt szkolenia 30 zł od osoby (15 zł na dzień).

PROGRAM SZKOLENIA W BRZEZINACH 7-8 KWIETNIA 2018 R.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa
i Komisji Europejskiej”

 7.04.2018

8.00 – 9.00 – rejestracja

9. 00 – 10.00 – Tetyana Vasilkivska – Struktura oraz sytuacja Ukraińskiego Pszczelarstwa

10.00 – 10.45 – dr Lucja Skonieczna – Ochrona pszczół środkowoeuropejskich w Polsce i Europie

10.45 – 11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 – dr Lucja Skonieczna – Choroby matek pszczelich

12.30 – 13.45 – Vasil Demkiv – „Apiterapia na Ukrainie”

13.45 – 14.45 – Przerwa obiadowa

14.45 – 17.00 – dr Lucja Skonieczna – Prowadzenie hodowli zachowawczej

8.04 Niedziela

9.00 – 10.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy

9.30 – 10.30 – rejestracja

10.30 – 12.00 – dr Lucja Skonieczna – Produkcja odkładów na własne potrzeby

12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa

12.15 – 13.30 – dr Kiril Michalo – Gospodarka pasieczna na Ukrainie przy użyciu ekologicznych środków leczniczych.

13.30 – 14.15 – dr Lucja Skonieczna – Gospodarka pasieczna w pasiece hodowlanej

14.15 – 15.00 – Przerwa obiadowa

15.00 – 17.15 – dr Lucja Skonieczna – Gospodarka pasieczna w pasiece hodowlanej