Wpłaty za leki przeciwko warrozie.

Przypominamy, że wpłaty za zamawiane leki przeciwko warrozie należy dokonać do końca stycznia 2018 roku.

Zapraszamy w dniach 09.01.2018 oraz 23.01.2018 do siedziby Koła podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego i Zarządu (od godziny 17:00).