Gdzie można hodować pszczoły ?

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi” ( UCHWAŁA NR LIII/1096/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 grudnia 2012 r ) rozdział 7, paragraf 30 i 31, pszczół w Łodzi nie można hodować na obszarach stref: centralnej i śródmiejskiej oraz zespołów miejskich.  Po konsultacji telefonicznej ze Strażą Miejską (dnia 20.03.2013) dowiedziałem się, że tereny gdzie można hodować pszczoły znajdziemy na  mapie terenów zurbanizowanych  MAPA -> pdf (pszczoły można hodować na terenach, które nie są oznaczone jako zurbanizowane). Mapę udostępniła strona  Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ

Jednak nie jestem pewien czy dając taką informację Straż Miejska nie kierowała się poprzednią uchwałą z 2009 roku paragraf 27.1 ( „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Łodzi”  ) , gdzie faktycznie była mowa o obszarach zurbanizowanych.

Uchwałę Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” o, której mowa w paragrafie 30 zobaczysz tutaj: Uchwała Nr XCIX182610

Czytelne i aktualne mapy do powyższej uchwały z m. in. zespołami miejskimi  zobaczysz  tutaj   nas interesuje rys1a

W roku 2009 obowiązywał „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Łodzi”, który też zakazywał chowu zwierząt gospodarskich na terenie Łodzi (paragraf 27.1) i to wtedy była mowa o strefie zurbanizowanej miasta i przedstawiono nawet mapkę. W nowym regulaminie z grudnia 2012 wydaje się, że strefa zakazu została zmieniona (nie mówi się już o terenach zurbanizowanych), teraz mowa jest o obszarach stref: centralnej i śródmiejskiej oraz zespołów miejskich o których mowa w uchwale na stronie 141 Uchwała Nr XCIX182610

Czytelne i aktualne mapy do powyższej uchwały z m. in. zespołami miejskimi  zobaczysz  tutaj  rys1a

 W dniu 12.06.2013 skierowano projekt poprawki do Uchwały z 5 grudnia 2012 do Komisji Ładu Społeczno-Prawnego do ponownego przeanalizowania.Komisja zaproponowała dopisanie paragrafu zakazującego trzymania uli na balkonach.

Poniżej projekt poprawki z uzasadnieniem:

Proponowana zmiana uchwały

Proponowana zmiana uchwały2

poniżej plik pdf-> Proponowana zmiana uchwały

W związku z dyskusją i odesłaniem na posiedzeniu Rady Miasta powyższej zmiany uchwały, przygotowano kolejną autopoprawkę: plik pdf: Autopoprawka zmiany uchwały

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (tylko jeden głos wstrzymujący się a reszta za) w dniu 03.07.2013 na LXVI posiedzeniu Rady Miasta Łodzi.

Autopoprawka zmiany uchwały