Historia RKP 2 w Łodzi

Historia odrodzenia pszczelarstwa w Łodzi i województwa łódzkiego po II wojnie Światowej

Po ukończeniu II wojny światowej w 1945 r grono działaczy zorganizowało spotkanie w celu reaktywowania działalności pszczelarskiej na terenie Łodzi i województwa.

Powołano Zarząd na czele z prezesem Stanisławem Mandeckim.

Po różnych zawirowaniach władzy ludowej; w 1956 r ponownie przystąpiono do działalności pszczelarskiej.

Na spotkaniu działaczy w 1956 r mianowanym przez Franciszka Migacza, powstał nowy Zarząd Koła, ponownie na prezesa wybrano mgr Stanisława Mandeckiego.

Również w 1956 r z inicjatywy Stanisława Mandeckiego powstał Wojewódzki Związek Pszczelarzy.

W tym czasie w Łodzi działało jedno kolo pszczelarzy. Ponieważ w kole były trudne warunki lokalowe, które utrudniały prace, obsługę dość dużej ilość członków pszczelarzy, powstał projekt zorganizowania drugiego koła w dzielnicy Bałuty, którego organizatorami byli:

Stefan Brożyński i kierownik rolnictwa przy Radzie Narodowej Łódź Bałuty inż. Kiersznowski.

Na pierwszym zebraniu Kola Pszczelarzy Łódź Bałuty (obecnie Rejonowe Koło Pszczelarzy nr 2 w łodzi), które odbyło się w lutym 1960 r. powołano Zarząd Kola. Prezesem został Jan Sułkowski. Koło liczyło 28 osób

Spotkania i zebrania odbywały się w różnych szkołach.

Prelekcje prowadził hodowca matek pszczelich kol. Niewiadomski na różne tematy prac w pasiece.

Z inicjatywy kolegów: Stanisława Brożyńskiego i Jerzego Kiersznowskiego 29 stycznia 1961 roku odbyło się pierwsze spotkanie grona założycieli Koła Pszczelarzy Łódź Bałuty

W spotkaniu uczestniczyli koledzy z kola macierzystego czyli z Kola nr 1 oraz władze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Miedzy tymi dwoma kołami była atmosfera przyjacielska, zapraszano się wzajemnie na różne spotkania i zebrania.

4 lutego 1961 r zorganizowano pierwsze zebranie uzupełniające skład Zarządu.

Ponownie prezesem został kol Jan Sułkowski. Koło liczyło 38 osób.

Prezesi koła:

Jan Sułkowski 4 lutego 1961

Ludwik Szczepański 4 marca 1968

Hieronim Rokicki 7 stycznia 1970 (po śmierci Szczepańskiego)

Anna Bernatowicz 7 stycznia 1971 r

Eugeniusz Architekt 10 kwietnia1974, 21 stycznia1976, 12 lutego1978 r (trzy kolejne kadencje – 2letnie)

Bogdan Piekarz 2 marca 1980, 19 kwietnia 1984, (dwie kadencje 4letnie)

Józef Bis 10 stycznia 1988r,

Bogdan Piekarz 20 stycznia 1992, 10 marzec 1996r do 20 lutego 2000r

Jerzy Bednarek 8 lutego 2001 do 2 lutego 2002

Stanisław Kaszewski 7 marzec 2002 do 8 marzec 2011 r

Przemysław Śliwkiewicz 16 kwietnia 2011 do 8 listopada 2011

Leopold Ratajczyk 20 lutego 2012 do 20 lutego 2018 r

Teresa Andruszkiewicz od 20 lutego 2018 r.

Historia pszczelarstwa jest częściowo w dokumentach naszego koła,

Tą historie opisał Edward Wójcicki, który był jednym z pierwszych założycieli Koła nr2.

Skorzystałem również z dokumentów honorowego prezesa naszego koła – kol. Bogdana Piekarza ponieważ Józef Piekarz (ojciec Bogdana) był również założycielem i sekretarzem Koła Łódź Bałuty

Opracował z dokumentów historycznych Stanisław Kominiarczyk