Szkolenie – produkcja kosmetyków z dodatkiem produktów pszczelich

Rejonowe Koło Pszczelarzy nr 2 w Łodzi zaprasza na szkolenie pt. ” Praktyczne metody produkcji mydeł i maści z dodatkiem produktów pszczelich”.

Szkolenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie RKP2 ul. Olimpijska 9 (na terenie gimnazjum nr 20) w drugiej połowie kwietnia.

Koszt szkolenia ok. 20zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i ewentualne zadeklarowanie chęci uczestnictwa u kol. Ewy Wolanowskiej tel. 600 167 423.

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 10.04.2018

Tematem spotkania będzie: WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY
Dobór materiału genetycznego
(rodziny zarodowe)
Pokolenie F1, F2 – zjawisko heterozji.
Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących
Poddawanie matek i mateczników.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła

Zawodowy kurs „R.4 Pszczelarz” i „R.17 Technik Pszczelarz” w Łodzi. Zapisy już od 6 marca 2018r!

Szkoła Policealna Lider w Złoczewie proponuje zorganizowanie płatnych kursów pszczelarskich w Łodzi. Osoby zainteresowane organizatorzy zapraszają na zebranie 6 marca o godzinie 18.00 w siedzibie WZP w Łodzi przy ul. Narutowicza 59. W tym dniu możliwe już będą zapisy! (Kurs jest płatny 1500zł jednorazowo lub w ratach po 100zł. Trwa 15 miesięcy, rozpoczyna się w marcu 2018r i kończy egzaminem w Złoczewie w czerwcu 2019r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17:00-18:00 lub będzie możliwa inna opcja ).

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA 20.02.2018r

W dniu 20.02.2018 r. odbyło się (w drugim terminie) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Obecnych było 50 osób, co stanowiło ponad połowę z wszystkich 80 członków.

Zdjęcia z Zebrania można zobaczyć dzięki uprzejmości Kolegi Michała Skrzecza TUTAJ->

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Stanisław Skawiński. Protokolanci: Ewa Kik i Andrzej Staszczyk. Czytaj dalej

Szkolenie w Brzezinach 7-8 kwietnia 2018 r. „Powitanie wiosny w pasiece”.

Zapraszamy na szkolenie w Brzezinach zorganizowane w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2017/2018.

WZP w Łodzi prosi o dostarczenie list osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu do 23 marca 2018 roku.

Koszt szkolenia 30 zł od osoby (15 zł na dzień).

PROGRAM SZKOLENIA W BRZEZINACH 7-8 KWIETNIA 2018 R. Czytaj dalej

Wpłaty za leki przeciwko warrozie.

Przypominamy, że wpłaty za zamawiane leki przeciwko warrozie należy dokonać do końca stycznia 2018 roku.

Zapraszamy w dniach 09.01.2018 oraz 23.01.2018 do siedziby Koła podczas spotkania Klubu Dyskusyjnego i Zarządu (od godziny 17:00).