Imprezy pszczelarskie w maju i czerwcu 2017r

28.05.2017 Rowerowy rajd „OD PASIEKI DO PASIEKI”. Miejsce startu – Głuchów, parking Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

01.06.2017 – 03.06.2017 Warsaw Food Expo – Międzynarodowe Targi Żywności – Nadarzyn

03.06.2017 Festiwal Mleka i Miodu Urząd Gminy Burzenin

04.06.2017 Miodobranie w Żelechlinku

11.06.2017 Piknik Ekologiczny – Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi, ul. Wycieczkowa 86. Impreza organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 06.06.2017

Tematem spotkania będzie: PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO ZIMOWLI
Ustalanie wielkości gniazda.
Podkarmianie rodzin w celu intensywnego rozwoju
Łączenie rodzin.
Dokarmianie na zimę. Rodzaje pokarmów dla pszczół – omówienie ich charakterystyki.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła

Zamówienia na sprzęt na 2018r.

UWAGA!  Nowe, wstępne zamówienia na sprzęt pszczelarski na 2018r należy złożyć do 24 lutego 2017r. 

Ostateczna lista zamówień na 2018 rok zostanie zatwierdzona we wrześniu 2017 roku.

Umowy będą podpisywane w styczniu 2018 roku. Refundacja dotyczy lat 2016-2019. Oferty z tego okresu się nie zmieniły i są takie same, jak w roku 2016.

ZASADY DOFINANSOWANIA SPRZĘTU: Czytaj dalej

Wigilia 20 grudnia 2016 r.

„… Jest w moim kra­ju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pier­wszej gwiaz­dy wie­czor­nej na niebie,
ludzie gniaz­da wspólne­go łamią chleb Biblijny,
naj­tkliw­sze prze­kazując uczu­cia w tym chlebie…”

(C.K. Norwid) Czytaj dalej