Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 04.10.2016

Tematem spotkania będzie: Higiena w pracowni i pasiece

  • Higiena przy pozyskiwaniu miodów i innych produktów pszczelich
  • Sprzedaż bezpośrednia – co to znaczy. Jakie należy spełnić warunki sanitarne?
  • Dezynfekcja sprzętu pasiecznego.
  • Przetapianie i klarowanie wosku.

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła

Kończą się ważne terminy.

wykrzyknik20 września 2016 roku jest ostatecznym terminem na przyjmowanie zamówień na 2017 rok na sprzęt pszczelarski, matki i leki. Do 30 września 2016 roku należy podać zmiany stanu pasiek na 2017 rok.

Osoby, które nie podpisały listy członków Koła i chcą załatwić wspomniane wyżej sprawy powinny zgłosić się 20 września 2016 roku w siedzibie Koła celem uzupełnienia braków.

Zamówienia na sprzęt pszczelarski można dokonywać posiadając już od 10 rodzin.

Na zamówienia leków na przyszły rok obowiązuje lista „wrześniowa” – tak jak dawniej.

Powyższe informacje dotyczą Członków Koła Pszczelarzy Nr 2 w Łodzi.

Film „Łowcy miodu” – premiera 19 kwietnia 2016r

łowcy miodu plakat„Łowcy miodu” są pierwszym polskim pełnometrażowym, wysokobudżetowym filmem przyrodniczym, który wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki do ukazania życia pszczół. Razem z aktorką Magdaleną Popławską podążamy poprzez Europę i Azję w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uratowanie pszczół przed zagładą? Czytaj dalej