Spotkanie Klubu Dyskusyjnego 21.03.2017

Tematem spotkania będzie:   POSZERZANIE GNIAZD.
Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin pszczelich.
Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, nadstawki.
Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół

Zapraszamy o godzinie 17:00 w siedzibie Koła

Zamówienia na sprzęt na 2018r.

UWAGA!  Nowe, wstępne zamówienia na sprzęt pszczelarski na 2018r należy złożyć do 24 lutego 2017r. 

Ostateczna lista zamówień na 2018 rok zostanie zatwierdzona we wrześniu 2017 roku.

Umowy będą podpisywane w styczniu 2018 roku. Refundacja dotyczy lat 2016-2019. Oferty z tego okresu się nie zmieniły i są takie same, jak w roku 2016.

ZASADY DOFINANSOWANIA SPRZĘTU: Czytaj dalej

Wigilia 20 grudnia 2016 r.

„… Jest w moim kra­ju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pier­wszej gwiaz­dy wie­czor­nej na niebie,
ludzie gniaz­da wspólne­go łamią chleb Biblijny,
naj­tkliw­sze prze­kazując uczu­cia w tym chlebie…”

(C.K. Norwid) Czytaj dalej