Oznaczenie pochodzenia miodu na etykietach

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych” nazwa „miód” może być używana tylko do oznakowania środka spożywczego który jest naturalnym produktem wytwarzanym przez pszczoły Apis mellifera.

Dodatkowo zgodnie z § 32.2. 3 tego rozporządzenia, oznaczeniu podlega „kraj pochodzenia”, „albo w przypadku, gdy miód pochodzi z więcej niż jednego kraju” podaje się informację iż jest to:

a) „mieszanka miodów pochodzących z państw członkowskich UE” albo

b) „mieszanka miodów niepochodzących z państw członkowskich UE” albo

c) „mieszanka miodów pochodzących z państw członkowskich UE i spoza UE”.

Najlepszym miodem dla Polaków jest miód pochodzący z Polski ponieważ zawiera on tylko pyłki roślin występujących w Polsce. Dodatkowa zawartość w miodzie pyłków roślin niewystępujących w Polsce może powodować zwiększoną zdolność takiego miodu do uczulania i wywoływać różne reakcje alergiczne.Miód spoza UE jest to najczęściej miód z Chin lub Indii gdzie stosuje się inne normy oraz inne środki ochrony pszczół. Niektóre z tych środków mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niedozwolone do stosowania w Unii Europejskiej).