Porady Bogdana

Rójka – zapobieganie i wykorzystanie

Jakie są podstawowe zasady gospodarki pasiecznej?

Co to jest ramka pracy i jak ją stosować?

Dlaczego przedwczesny wychów czerwiu jest niekorzystny i jak temu zapobiegać?

Biologiczna metoda zwalczania mola barciaka

Co to jest pierzga, jak ją pozyskiwać i stosować?

Jak powiększyć pasiekę robiąc odkłady?

Wykorzystanie pożytku rzepakowego

Może tak rodziny pszczele będą lepiej zimować…

Ratowanie rodzin z trutówkami

Zapasowe plastry

Złote myśli pasieczników i pszczelarzy.

 Zasady profilaktyki przeciwko nosemozie.

Główny przegląd wiosenny

Jak walczę z warrozą bez „ostrej chemii”

Czy stosować kratę odgrodową w ulu warszawskim zwykłym?

Długość zimowania a rozwój i wydajność rodzin

Miodobranie

Naturalna produkcja wosku

Zwalczanie warrozy w czasie robienia odkładów

Gospodarka pasieczna na przedwiośniu.

Jak gospodaruję na ulach warszawskich zwykłych.

Podkarmianie ciastem  miodowo-pyłkowym.

Prowadzenie rodzin pszczelich w obecności warrozy.

Sposoby poddawania matek.

Wykorzystanie wczesnych pożytków.

Higiena w pasiece

Miód towarowy z mniszka

Pobudzanie do intensywnego rozwoju

Posiadacz pszczół czy pszczelarz?

Położenie pasieki

Rozwój rodziny w ciągu roku

Wilgoć w ulu

Woda dla pszczół

Znaczenie pyłku kwiatowego dla pszczół

Łączenie rodzin

Całoroczna gospodarka pasieczna

Choroby zaraźliwe czerwia i pszczół – zapobieganie

„ CICHA WYMIANA” – ? ? ?

FERMENTACJA MIODU

JAK NALEŻY PRACOWAĆ Z PSZCZOŁAMI W CIĄGU ROKU

NOSEMOZA

PRACA Z PSZCZOŁAMI

PRZYGOTOWANIE RODZIN DO WCZESNYCH POŻYTKÓW

PSZCZOŁA – PSZCZELARZ

RABUNEK

UL WARSZAWSKI ZWYKŁY

ZWALCZANIE WARROZY W OKRESIE RÓJEK

ZWALCZANIE NOSEMOZY

Nowe dodane 25.04.2015:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PSZCZELARZA.
DOPROWADZANIE RODZIN DO DUŻEJ SIŁY.
MATECZNIKI – DLACZEGO ZWISAJĄ W DÓŁ?
PODDAWANIE MATEK – WYMIANA.
PRACA W PASIECE WIOSNĄ.
PRZEŁOM DWÓCH SEZONÓW – WCZESNE PRZYGOTOWANIE RODZIN DO ZIMOWLI.
SZCZYT ROZWOJU RODZIN.
UTRZYMANIE ZDROWOTNOŚCI PSZCZÓŁ.
WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY.
ZAPOBIEGANIE RÓJCE. POSTĘPOWANIE Z ROJEM.
ZASADY HIGIENY W PASIECE.
ZBLIŻA SIĘ SEZON PASIECZNY.

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/