Stałe wymiary w ulach

 

  • Grubość plastrów z czerwiem pszczelim – 25 mm
  • Odległości między plastrami (uliczki) – od 6mm do 12,5mm
  •  Odległości między środkowymi ściankami plastrów – 37,5 mm
  • Pszczoły starają się zabudować plastrem przestrzenie większe niż 10 mm
  •  Starają się zakitować przestrzenie mniejsze od 3mm
  •  Odległość między bocznymi beleczkami ramek a ścianą ula powinna wynosić 7,5 mm.
  •  Odległość między ramkami dolnych i górnych kondygnacji powinna wynosić od 6mm do 10mm
  •  Odległość między dolnymi beleczkami ramek a dnem ula powinna wynosić 15-20 mm (jeśli będzie większa, pszczoły będą budować plastry pod ramkami)
  • Odległość między plastrami powinna wynosić 12,5 mm. Pszczoły mogą jednak zwęzić szerokość uliczki do 6mm, pogrubiając plastry z miodem.