Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań 2019r

Harmonogram i tematyka spotkań klubu dyskusyjnego na

Rok 2019. Spotkania odbywają się o godz.17:00

Klub prowadzi Kol. Jacek Skorasiński / Remigiusz Kowalski.

Data spotkania:

8.01.19r ZIMOWLA PSZCZÓŁ

Osyp zimowy i jego przyczyny. Przyczyny biegunki pszczół podczas zimowli. Jak zapewnić spokój zimującym pszczołom?

22.01.19r PRZEDWIOŚNIE W PASIECE

Ocena stanu zasobów pokarmu.

Sposoby ew. leczenia. Ocena zdrowotności rodzin pszczelich. Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni. Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

5.02.19r PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli. Choroby: warroza, nosemoza i inne. Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia. Higiena w pasiece.

19.02.19 INTENSYWNE ZWIĘKSZANIE SIŁY RODZIN.

GŁÓWNY PRZEGLAD WIOSENNY.

Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy. Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich po oblocie wiosennym. Omówienie stanu naszych rodzin po zimowli.

5.03.19 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa!

19.03.19 POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin pszczelich. Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, nadstawki. Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół.

2.04.19 RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE.

Ograniczenie matek w czerwieniu. Tworzenie odkładów. Osadzanie rojów.

16.04.19 WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY.

Dobór materiału genetycznego( rodziny zarodowe). Pokolenie F1, F2- zjawisko heterozji. Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących. Poddawanie mateczników ew. matek. Uliki weselne.

7.05.19 MIODOBRANIE.

Technika: odsklepiania i wirowania. Higiena. Magazynowanie miodów. Zjawisko krystalizacji.

21.05.19 OKRESY BEZPOŻYTKOWE.

Głód w pasiece. Zapobieganie rabunkom. Postępowanie, gdy wystąpi rabunek.

4.06.19 PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO ZIMOWLI.

Ustalanie wielkości gniazda. Podkarmianie rozwojowe. Łączenie rodzin. Karmienie na zimę. Rodzaje pokarmów.

18.06.19 CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ.

Warroza, nosemoza, i inne. Grzybice i zgnilec. Motylica, gryzonie, ptaki.

3.09.19 PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH.

Organizacja pasieki przy pozyskaniu późnych miodów. Pozyskiwanie innych produktów pszczelich.

17.09.19 ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Ocena ilości pokarmu. Ocena porażenia warrozą i nosemozą. Leczenie późną jesienią.

1.10.19 HIGIENA W PRACOWNI, ZAJĘCIA TECHNICZNE W PSZCZELARNI. PRZEPISY FORMALNE.

Higiena przy modzie. Dezynfekcja sprzętu. Przetapianie i klarowanie wosku.

15.10.19 UTRWALANIE WIADOMOŚCI O CHOROBACH.

Rozpoznawanie chorób. Zapobieganie i zwalczanie.

5.11.19 SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ.

Ograniczanie matek. Naloty. Łączenie rodzin. Matki zapasowe. Rośliny miododajne.

19.11.19 ULE I SPRZĘT PASIECZNY.

Odkażanie, naprawa i konserwacja uli z różnych materiałów. Zalety i wady poszczególnych typów uli. Usprawnienie pracy w pasiece.

3.12.19 PODSUMOWANIE SEZONU.

Podsumowanie spotkań.

17.12.19 SPOTKANIE OPŁATKOWE.

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

W MIESIĄCACH LIPIEC, SIERPIEŃ PORADY I LEKI MOŻNA UZYSKAĆ W CZASIE SPOTKAŃ ZARZĄDU

w dn. 02.lipiec.2019 i 06.sierpień.2019.

WAŻNE INFORMACJE
1. Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań,
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00
3. Dyżury zarządu odbywają się w trzeci wtorek miesiąca po spotkaniach klubu dyskusyjnego po godz. 19:00

Harmonogram spotkań 2019r.pdf

http://kolo-pszczelarzy.pl/wp-content/uploads/2019/01/Harmonogram-spotkań-2019r-jpg-1.jpg