Harmonogram spotkań

 

Harmonogram spotkań 2022r

Harmonogram i tematyka spotkań klubu dyskusyjnego na rok 2022.

Spotkania odbywają się o godz.17:00

Klub prowadzi Kol. Remigiusz Kowalski.

4-01-2022r ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Osyp zimowy i jego przyczyny.

Przyczyny biegunki pszczół podczas zimowli.

Jak zapewnić spokój zimującym pszczołom? Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni.

18-01-2022r PRZEDWIOŚNIE W PASIECE.

Ocena stanu zasobów pokarmu.

Ocena zdrowotności rodzin pszczelich.

Sposoby ewentualnego leczenia.

Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

1-02-2022r PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ.

Obserwacja i kontrola stanu rodzin i zapasów po pierwszym oblocie.

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli: (choroby: warroza, nosemoza i inne).

Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia.

15-02-2022r GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY INTENSYWNE ZWIĘKSZANIE SIŁY RODZIN.

Omówienie stanu naszych rodzin po zimowli.

Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.

Choroby – ocena zdrowotności rodzin.

Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich po oblocie wiosennym.

Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół.

01-03-2022r ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Obecność wszystkich członków obowiązkowa!

15-03-2022r POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin.

Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, Dodawanie nadstawek.

Higiena i rabunki w pasiece.

5-04-2022r RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE.

Ograniczenie matek w czerwieniu.

Tworzenie odkładów.

Osadzanie rojów.

Leczenie nowo-tworzonych rodzin.

19-04-2022r WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY.

Dobór materiału genetycznego – rodziny zarodowe.

Pokolenie F1,F2- zjawisko heterozji.

Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących. Poddawanie mateczników lub matek.

Uliki weselne.

10-05-2022r MIODOBRANIE.

Technika odsklepiania i wirowania.

Magazynowanie miodów. Zjawisko krystalizacji.

Inne produkty pozyskiwane z pasieki.

Higiena przy pozyskiwaniu produktów pszczelich.

24-05-2022r SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ.

Ograniczanie czerwienia matek.

Naloty. Łączenie rodzin. Matki zapasowe.

Pastwiska pszczele – rośliny miododajne i pyłkodajne.

Wzbogacanie bazy pożytkowej.

07-06-2022r OKRESY BEZPOŻYTKOWE.

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom.

Postępowanie gdy wystąpi rabunek.

21-06-2022r PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO

ZIMOWLI.

Wstępne ustawianie gniazd na zimę po ostatnim miodobraniu.

Podkarmianie w celu intensywnego rozwoju rodzin.

Wykorzystanie nadmiaru pszczół po ostatnim miodobraniu.

Ustalanie wielkości gniazd.

Łączenie rodzin i odkładów.

Karmienie na zimę. Rodzaje pokarmów.

06-09-2022r PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH.

Organizacja pasieki przy pozyskaniu późnych miodów. Pozyskiwanie innych produktów pszczelich.

Przygotowanie rodzin do zimowli przy późnych pożytkach.

20-09-2022r CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ.

Warroza, nosemoza, grzybice, zgnilec amerykański, kiślica,

wirus zdeformowanych skrzydeł, biegunka, choroba majowa, zatrucie pszczół, jaja czcze, motylica, chrząszcz ulowy, wszolinka, gryzonie, ptaki.

04-10-2022r ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Ścieśnianie gniazd, wentylacja, ocieplanie?

Ocena ilości pokarmu.

Ocena porażenia warrozą i nosemozą.

Leczenie rodzin późną jesienią.

18-10-2022r HIGIENA W PRACOWNI,

PRZEPISY FORMALNE.

Higiena przy modzie.

Dezynfekcja sprzętu.

Przechowywanie ramek z pierzga, pokarmem i suszu. Przetapianie i klarowanie wosku.

8-11-2022r UTRWALANIE WIADOMOŚCI O CHOROBACH.

Rozpoznawanie chorób. Zapobieganie i zwalczanie.

Leki i kwasy organiczne.

22-11-2022 ULE I SPRZĘT PASIECZNY.

Materiały na ule i ocieplenia.

Zalety i wady poszczególnych typów uli.

Odkażanie, naprawa i konserwacja uli.

Praktyczna prezentacja wykonywania ramek.

Usprawnienie pracy w pasiece –nowe narzędzia zastosowane w pasiece, aby usprawnić prace.

         PODSUMOWANIE SEZONU.     

Podsumowanie prac klubu.

Ciekawe tematy które warto jeszcze raz omówić.

Propozycje nowych tematów na następny rok.

06-12-2022r SPOTKANIE OPŁATKOWE.

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

W MIESIĄCACH LIPIEC, SIERPIEŃ PORADY MOŻNA UZYSKAĆ W CZASIE SPOTKAŃ ZARZĄDU w dniach 05 lipca 2022r i 02 sierpnia 2022r.

WAŻNE INFORMACJE
Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań,Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach

Harmonogram spotkań 2022r

Harmonogram spotkań pszczelarzy :Harmonogram spotkań 2022r