Harmonogram spotkań

Harmonogram i tematyka spotkań klubu dyskusyjnego na rok 2023.

Spotkania odbywają się o godz.17:00 – 19:00

Klub prowadzi Kol. Remigiusz Kowalski.

3-01-2023r ZIMOWLA PSZCZÓŁ

Osyp zimowy i jego przyczyny.

Przyczyny biegunki pszczół podczas zimowli.

Jak zapewnić spokój zimującym pszczołom? Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni.

17-01-2023r PRZEDWIOŚNIE W PASIECE

Ocena stanu zasobów pokarmu.

Ocena zdrowotności rodzin pszczelich.

Sposoby ewentualnego leczenia

Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

7-02-2023r PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ

Obserwacja i kontrola stanu rodzin i zapasów po pierwszym oblocie

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli: (choroby: warroza, nosemoza i inne)

Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia.

21-02-2023r

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE oraz spotkanie

z lek wet Tomasz Czeszczyszyn

7-03-02-2023r GŁÓWNY PRZEGLAD WIOSENNY

INTENSYWNE ZWIĘKSZANIE SIŁY RODZIN.

Omówienie stanu naszych rodzin po zimowli.

Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.

Choroby – ocena zdrowotności rodzin

Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich po oblocie wiosennym.

Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół.

21-03-2023r POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin

Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, Dodawanie nadstawek

Higiena i rabunki w pasiece.

4-04-2023r RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE.

Ograniczenie matek w czerwieniu.

Tworzenie odkładów.

Osadzanie rojów.

Leczenie nowoutworzonych rodzin

18-04-2023r WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY.

Dobór materiału genetycznego-rodziny zarodowe

Pokolenie F1,F2- zjawisko heterozji

Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących. Poddawanie mateczników lub matek.

Uliki weselne.

tworzenie odkładów

9-05-2023r MIODOBRANIE.

Technika odsklepiania i wirowania.

Magazynowanie miodów. Zjawisko krystalizacji

Inne produkty pozyskiwane z pasieki.

Higiena przy pozyskiwaniu produktów pszczelich

23-05-2023r SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ.

Ograniczanie czerwienia matek.

Naloty. Łączenie rodzin. Matki zapasowe. Pastwiska pszczele – rośliny miododajne i pyłkodajne Wzbogacanie bazy pożytkowej

6-06-20223r OKRESY BEZPOŻYTKOWE I MIĘDZY POŻYTKAMI

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom. 

Postępowanie gdy wystąpi rabunek.

20-06-2023r PRZYGOTOWANIE PASIEKI

DO ZIMOWLI.

Wstępne ustawianie gniazd na zimę po ostatnim miodobraniu

Podkarmianie w celu intensywnego rozwoju rodzin

Wykorzystanie nadmiaru pszczół po ostatnim miodobraniu

Ustalanie wielkości gniazd.

Łączenie rodzin i odkładów

Karmienie na zimę. Rodzaje pokarmów.

5-09-2023r PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH.

Organizacja pasieki przy pozyskaniu późnych miodów. Pozyskiwanie innych produktów pszczelich.

przygotowanie rodzin do zimowli przy późnych pożytkach\

19-09-2023r ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Ścieśnianie gniazd, wentylacja, ocieplanie?

Ocena ilości pokarmu.

Ocena porażenia warrozą i nosemozą.

Leczenie rodzin późną jesienią.

3-10-2023r CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ.

Warroza, nosemoza, grzybice, zgnilec amerykański. kiślica, wirus zdeformowanych skrzydeł,

biegunka, choroba majowa, zatrucie pszczół, jaja czcze

Motylica, chrząszcz ulowy, wszolinka, gryzonie, ptaki.

17-10-2023r UTRWALANIE WIADOMOŚCI

O CHOROBACH.

Rozpoznawanie chorób.

Zapobieganie i zwalczanie.

Leki i kwasy organiczne

7-11-2023r HIGIENA W PRACOWNI,

PRZEPISY FORMALNE.

Higiena przy miodzie.

Dezynfekcja sprzętu.

Przechowywanie ramek z pierzga, pokarmem i suszu Przetapianie i klarowanie wosku.

21-11-2023r ULE I SPRZĘT PASIECZNY.

Materiały na ule i ocieplenia

Zalety i wady poszczególnych typów uli.

Odkażanie, naprawa i konserwacja uli

Praktyczna prezentacja wykonania ramek

Usprawnienie pracy w pasiece –nowe narzędzia stosowane w pasiece aby usprawnić prace

PODSUMOWANIE SEZONU.

Podsumowanie prac klubu

Ciekawe tematy które warto jeszcze raz omówić

Propozycje nowych tematów na następny rok

5-12-2023r SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram 2023 w formacie pdf do pobrania: Harmonogram spotkań 2023r pdf