Harmonogram spotkań

Harmonogram i tematyka spotkań klubu dyskusyjnego na rok 2018

Spotkania odbywają się o godzinie 17.00. Klub prowadzi kol. Jacek Skorasiński

Data spotkania                              Temat

09.01.2018   ZIMOWLA PSZCZÓŁ
Osyp zimowy pszczół i jego przyczyny
Przyczyny biegunki pszczół podczas zimowli.
Jak zapewnić spokój zimującym pszczołom?

23.01.2018    PRZEDWIOŚNIE W PASIECE
Ocena stanu zasobów pokarmu.
Ocena zdrowotności rodzin pszczelich.
Sposoby ewentualnego leczenia.
Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni.
Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

 
06.02..    PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ
Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli.
Choroby: warroza, nosemoza i inne.
Sposoby zapobiegania i leczenie.
Higiena w pasiece.

20.02..     WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Obecność wszystkich członków obowiązkowa

06.03..     INTENSYWNE ZWIĘKSZENIE SIŁY RODZIN, GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY
Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.
Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich.
Sposoby przyspieszenia rozwoju rodzin pszczelich po pierwszym oblocie.
Omówienie stanu rodzin po zimowli.

 
20.03..    POSZERZANIE GNIAZD.
Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin pszczelich.
Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, nadstawki.
Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół

 
10.04..    WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY
Dobór materiału genetycznego
(rodziny zarodowe)
Pokolenie F1, F2 – zjawisko heterozji.
Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących
Poddawanie matek i mateczników.

 
24.04..   Szkolenie pt. ” Praktyczne metody produkcji mydeł i maści z dodatkiem produktów pszczelich”.

( spotkanie Klubu Dyskusyjnego na temat: RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE
Ograniczanie matek w czerwieniu. Tworzenie odkładów. Osadzanie rojów. Odbędzie się w innym terminie.)

 
08.05..    MIODOBRANIE
Charakterystyka pozyskiwanych miodów.
Krystalizacja.
Pozyskiwanie miodów z zachowaniem wysokiej jakości.
Magazynowanie miodów (higiena)

 
22.05..    OKRESY BEZPOŻYTKOWE MIĘDZY POŻYTKAMI
Głód w pasiece.
Zapobieganie rabunkom..

 
05.06..    PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO ZIMOWLI
Ustalanie wielkości gniazda.
Podkarmianie rodzin w celu intensywnego rozwoju
Łączenie rodzin.
Dokarmianie na zimę. Rodzaje pokarmów dla pszczół – omówienie ich charakterystyki.

 
19.06..    CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ
Warroza, nosemoza i inne.
Grzybice i zgnilec
Motylica, gryzonie, ptaki.

 
04.09..    ZIMOWLA PSZCZÓŁ
Ocena ilości pokarmu.
Ocena porażenia warrozą i nosemozą.
Uzupełniające leczenia warrozy późną jesienią.

 
18.09..    PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH
Pozyskiwanie późnych miodów.
Pozyskiwanie innych produktów pszczelich i ich przechowywanie.

 
02.10..    HIGIENA W PRACOWNI I PASIECE
Higiena przy pozyskiwaniu miodów i innych produktów pszczelich
Sprzedaż bezpośrednia – co to znaczy.
Jakie należy spełnić warunki sanitarne?
Dezynfekcja sprzętu pasiecznego.
Przetapianie i klarowanie wosku.

 
16.10..    UTRWALANIE WIADOMOŚCI O CHOROBACH
Rozpoznawanie chorób pszczół:
warroza, nosemoza, zgnilec amerykański i inne.
Zapobieganie i zwalczanie.

 
06.11.     SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ
Ograniczanie czerwienia matki,
naloty, łączenie rodzin.
Pastwiska pszczele i rośliny miododajne.

 
20.11..    ULE I SPRZĘT PASIECZNY
Pokarm zimowy dla pszczół
Odkażanie, naprawa i konserwacja uli: drewnianych, styropianowych, poliuretanowych.
Zalety i wady poszczególnych typów uli.
Usprawnienia w pracy przy pszczołach.

 
04.12..    PODSUMOWANIE SEZONU PSZCZELARSKIEGO.
Podsumowanie spotkań klubu.

 
18 grudzień 2017 … SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na spotkaniach klubu będą prowadzone również dyskusje na tematy ważne dla pszczelarzy.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w kole dyskusyjnym
W miesiącach – lipiec i sierpień porady z zakresu pszczelarstwa można uzyskać
w czasie spotkań zarządu (3 lipiec i 21 sierpień)

WAŻNE INFORMACJE
1. Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań,
2. Dyżury zarządu odbywają się po spotkaniach klubu dyskusyjnego po godz. 19:00
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w trzeci wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00
4. Ubezpieczenie OC za pasieki należy opłacić do 24-02-2017 r.
5. Składki członkowskie wpłacamy do 21-03-2017 r.
6. Opłaty za zamówione matki, odkłady i leki na 2018 rok należy wpłacić do 31-01-2018 r.
7. Dyżury zarządu w wakacje …….3 lipiec i 21 sierpień

Pszczelarze którzy biorą udział w programach ARR mają obowiązek:
posiadać numer weterynaryjny pasieki !!!
Do 30-09-2018 podać zmiany stanu rodzin w pasiekach na 2019r.
Do 30-09-2018 roku złożyć zapotrzebowanie na leki, matki, odkłady na rok 2019 !!
Odebrać zamówione leki najpóźniej do 3-07-2018, a zużyte (paski i opakowania) oddać
do końca października 2018 r.

 

Plik harmonogramu w formacie pdf Harmonogram 2018 pdf