Opłaty

W 2020r obowiązują następujące opłaty:

Składka członkowska – (ostateczny termin 30.03.2020r )

Ubezpieczenie OC za każde 50 rodzin – 6zł (wplata i podpis na liście do18.02.2020r)

Ulowe za każdy ul – (ostateczny termin 30.03.2020r)

Informację o aktualnej wysokości składki i „ulowego” można uzyskać telefonicznie u Prezes Teresy Andruszkiewicz tel. 604 059 998 lub Skarbnika Ewy Wolanowskiej tel. 600 167 423.

*leki

– zamówienie na  leki do końca marca                            17-03-2020

– wpłata maksymalnie pierwszy wtorek  kwietnia *         07-04-2020

*matki –

-zamówienie na matki do końca lutego                18-02-2020

– wpłata maksymalnie do połowy marca*               18-02-2020

Powyższe należności można wpłacać u skarbnika kol. Ewy Wolanowskiej w czasie dyżurów Zarządu.

Opłaty składek, za matki, odkłady i leki  można wnosić na nasze konto nr:

80 1240 1545 1111 0010 9509 6583

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię oraz za co wpłacamy w formie pokazanej w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, skł 85, ule 3*ilość uli, OC 6

(dla 30 uli tytuł przelewu będzie: KOWALSKI JAN, skł 85, ule 3*30, OC 6)

(dla 55 uli tytuł przelewu będzie: KOWALSKI JAN, skł 85, ule 3*55, OC 2*6)  – OC 2*6 ponieważ płacimy 6zł za każde 50 uli

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prezesem Teresą Andruszkiewicz tel. 604 059 998.

W przypadku opłat za matki i odkłady należy najpierw skontaktować się z Prezesem lub Skarbnikiem   tytuł przelewu powinien wyglądać jak w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, MATKI cena, ODKŁADY cena

(przy zamawianiu  matek za  125zł i odkładów za 500zł tytuł przelewu powinien wyglądać: KOWALSKI JAN, MATKI 125, ODKŁADY 500)

W przypadku opłat za leki tytuł przelewu powinien wyglądać jak w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, Nazwa Leku ilość * cena, Nazwa Leku ilość*cena,…

Skróty stosowane przy podawaniu nazw leków (API – apiwarol, BIO – biowar, BAY – bayvalrol, THY – thymowar, APIL – Apilife var, APIG – Apiguard)

(przy zamawianiu 5 opakowań Apiwarolu po 45,50zł oraz 3 opakowań Biowaru po 57,00zł tytuł przelewu powinien wyglądać: KOWALSKI JAN, API 5*45,50, BIO 3*57,00

aktualne ceny leków można znaleźć na stronie WZP w łodzi: www.wzp-lodz.com.pl/informacje-dla-prezesow

aktualne ceny matek, odkładów znajdują się w zakładce: OFERTY DOTACYJNE