Opłaty

W 2021r obowiązują następujące opłaty:

Składka członkowska – 85zł (ostateczny termin 28.02.2021r, jeśli płacimy razem też OC, to  do 16.02.2021r)

Ubezpieczenie OC za każde 50 rodzin – 6zł (wplata  do16.02.2021r razem ze składkami członkowskimi) Oferta OC do związków na 2021 wer 2  ;  Oferta OC_2021 wer.docx    ;  Warunki OC pszczelarzy.pdf  ; OC 2021 streszczenie warunków ubespieczenia  ; oświadczenie dla warta

Ubezpieczenie „OC  od Produktu” – 12zł (bez względu na ilość rodzin) wplata  do16.02.2021r razem ze składkami członkowskimi – Jest to nowe ubezpieczenie uwzględniające szkody spowodowane spożyciem miodu (np. połknięcie ciała stałego przypadkowo znajdującego się w miodzie itp.)

WAŻNE!!Osoby opłacające ubezpieczenia OC lub „OC od Produktu” zobowiązane są  wypełnić, czytelnie podpisać oświadczenie ( oświadczenie dla warta ) i dostarczyć je do końca lutego 2021 do WZP w Łodzi (można przesłać pocztą): WZP w Łodzi, ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź

Ulowe za każdy ul – 3zł (ostateczny termin 28.02.2021r, jeśli płacimy razem też OC, to  do 16.02.2021r)

Informacje o aktualnej wysokości składek, „ulowego” , OC, OC od Produktu, matkach i odkładach można uzyskać telefonicznie u Prezes Teresy Andruszkiewicz tel. 604 059 998

Informacje na temat opłat za leki można uzyskać u V-ce Prezes Ewy Wolanowskiej tel. 600 167 423.

*leki

– wpłata za leki do         16-02-2021

*matki –

– wpłata za matki i odkłady do          16-02-2021

Opłaty składek, za matki, odkłady i leki oraz OC  można wnosić na nasze konto nr:

80 1240 1545 1111 0010 9509 6583

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię oraz za co wpłacamy w formie pokazanej w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, skł 85, ule 3*ilość uli, OC 6

(dla 30 uli tytuł przelewu będzie: KOWALSKI JAN, skł 85, ule 3*30, OC 6)

(dla 55 uli tytuł przelewu będzie: KOWALSKI JAN, skł 85, ule 3*55, OC 2*6)  – OC 2*6 ponieważ płacimy 6zł za każde 50 uli

W przypadku opłat za matki i odkłady  tytuł przelewu powinien wyglądać jak w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, MATKI cena, ODKŁADY cena

(przy zamawianiu  matek za  125zł i odkładów za 500zł tytuł przelewu powinien wyglądać: KOWALSKI JAN, MATKI 125, ODKŁADY 500)

W przypadku opłat za leki tytuł przelewu powinien wyglądać jak w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, Nazwa Leku ilość * cena, Nazwa Leku ilość*cena,…

Skróty stosowane przy podawaniu nazw leków (API – apiwarol, BIO – biowar, BAY – bayvalrol, THY – thymowar, APIL – Apilife var, APIG – Apiguard)

(przy zamawianiu 5 opakowań Apiwarolu po 45,50zł oraz 3 opakowań Biowaru po 57,00zł tytuł przelewu powinien wyglądać: KOWALSKI JAN, API 5*45,50, BIO 3*57,00 (uwaga sprawdź aktualne ceny leków!)

aktualne ceny leków można znaleźć na stronie WZP w łodzi: www.wzp-lodz.com.pl/informacje-dla-prezesow

aktualne ceny matek, odkładów znajdują się w zakładce: OFERTY DOTACYJNE