Kalkulator: Otrzymywanie ługu sodowego (NaOH) 2% do dezynfekcji uli

Kalkulator


Ilość czystego ługu sodowego: gramów
Ilość potrzebnej wody: mililitrów
Opracował: Jerzy Matusiak
Podaj objętość 2% roztworu jaką chcesz otrzymać: mililitrów