PRZYGOTOWANIE RODZIN DO WCZESNYCH POŻYTKÓW

 

Powinniśmy pamiętać o tym, że zasadnicze przygotowanie rodzin do wykorzystania wczesnych pożytków powinno odbywać się już w końcu lata poprzedniego roku. Najważniejsze jest zimowanie rodzin silnych, mających wartościowe matki i duże ilości pszczół. Istotną sprawą jest zaopatrzenie ich w odpowiednie zapasy pokarmu węglowodanowego i białkowego. Tak przygotowane rodziny nie słabną wiosną . Już w końcu zimy są zdolne stworzyć odpowiednie warunki do czerwienia In wychowu czerwiu. Słabe rodziny w tym czasie wychowują znacznie mniej czerwiu. Jest on gorzej żywiony a wychowane pszczoły są słabe, gdyż większa liczba larw przypada na jedną karmicielkę. Zalecane wczesnowiosenne podkarmianie rozwojowe jest dość trudne do wykonania i nie zawsze przynosi oczekiwany skutek. Obfite wiosenne podkarmianie jest najczęściej powodem wyginięcia wielu pszczół, które bez względu na pogodę wylatują na poszukiwanie pokarmu w ślad za „przybytkiem pokarmu”. Należy mieć na uwadze że wiosenne podkarmianie nadmiernie osłabia pszczoły zajęte przerobem syropu, a nam powinno zależyć aby jak najwięcej przezimowanych pszczół było dobrymi karmicielkami czerwiu. Pozbawione wad podkarmianie syropem jest odsklepianie plastrów z pokarmem w gnieździe. Skutkuje to lepszym wydzielaniem mleczka i intensywniejszym karmieniem matki i czerwiu. Najłatwiej jest to robić odsklepiaczem widelcowym. Tak pobudzać matkę do czerwienia można już po oblocie i kontynuować aż do pojawienia się pierwszych naturalnych pożytków. Odsklepiając zimowe zapasy prowokujemy robotnice do spożywania gotowych pokarmów przygotowanych przez nie same na jesieni. Znajdują one w tych plastrach przerobiony syrop, miód i pierzgę. Spożywanie tych pokarmów znacznie przyśpiesza wiosenny rozwój rodziny. W braku wczesnego pożytku pyłkowego podkarmianie pierzgą czy pyłkiem przechowywanym z poprzedniego sezonu ma ogromny wpływ na czerwienie matek i rozwój rodzin. Niedobór pierzgi to główna przyczyna słabego rozwoju rodziny wiosną, jak też zmniejszonej odporności pszczół na różne choroby szczególnie na nosemozę.

 

Jeżeli wiosną stwierdzimy nadmierne osłabienie niektórych rodzin należy je możliwie jak najwcześniej połączyć w rodziny silne i pełnowartościowe. Powinniśmy to wykonać zaraz po głównym przeglądzie wiosennym.

BOGDAN PIEKARZ

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/