Harmonogram spotkań

Harmonogram i tematyka spotkań klubu dyskusyjnego na rok 2024.

Spotkania odbywają się o godz.17:00 – 19:00

Klub prowadzi Kol. Remigiusz Kowalski.

09-01-2024r ZIMOWLA PSZCZÓŁ

Osyp zimowy i jego przyczyny.

Przyczyny biegunki pszczół podczas zimowli.

Jak zapewnić spokój zimującym pszczołom? Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni.

Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.

23-01-2024r PRZEDWIOŚNIE W PASIECE

Ocena stanu zasobów pokarmu.

Ocena zdrowotności rodzin pszczelich.

Sposoby ewentualnego leczenia

Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

06-02-2024r PIERWSZY OBLOT WIOSENNY

Obserwacja i kontrola stanu rodzin i zapasów po pierwszym oblocie

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli: (choroby: warroza, nosemoza i inne)

Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia.

20-02-2024r ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

(zamówienia na wosk i ciasto dla pszczół)

05-03-02-2024r GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY

INTENSYWNE ZWIĘKSZANIE SIŁY RODZIN.

Omówienie stanu naszych rodzin po zimowli.

Choroby – ocena zdrowotności rodzin­ – leczenie?

Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich po oblocie wiosennym.

Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół.

19-03-2024r POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin

Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, Dodawanie nadstawek

Higiena i rabunki w pasiece.

02-04-2024r WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY

Dobór materiału genetycznego -rodziny zarodowe

Pokolenie F1,F2- zjawisko heterozji

Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących. Poddawanie matek lub mateczników.

Uliki weselne.

Tworzenie odkładów

16-04-2024r RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE.

Ograniczenie matek w czerwieniu.

Tworzenie odkładów.

Osadzanie rojów.

Leczenie nowo utworzonych rodzin

07-05-2024r SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ.

Ograniczanie czerwienia matek.

Łączenie rodzin. Naloty.

Pastwiska pszczele – rośliny miododajne i pyłkodajne Wzbogacanie bazy pożytkowej

21-05-2024r OKRESY BEZPOŻYTKOWE I MIĘDZY POŻYTKAMI

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom.

Postępowanie gdy wystąpi rabunek

04-06-20224r MIODOBRANIE.

Technika odsklepiania i wirowania.

Magazynowanie miodów. Zjawisko krystalizacji

Inne produkty pozyskiwane z pasieki.

Higiena przy pozyskiwaniu produktów pszczelich

18-06-2024r PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO ZIMOWLI.

Wstępne ustawianie gniazd na zimę po ostatnim miodobraniu

Podkarmianie w celu intensywnego rozwoju rodzin

Łączenie rodzin i odkładów

Leczenie rodzin.

Wykorzystanie nadmiaru pszczół po ostatnim miodobraniu

Ustalanie wielkości gniazd.

Karmienie na zimę ( rodzaje pokarmów)

……………………………………………………….

03-09-2024r PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH.

Organizacja pasieki przy pozyskaniu późnych miodów. Pozyskiwanie innych produktów pszczelich.

Przygotowanie rodzin do zimowli przy późnych pożytkach\

17-09-2024r ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Ścieśnianie gniazd, wentylacja, ocieplanie?

Ocena ilości pokarmu.

Ocena porażenia warrozą i nosemozą.

Leczenie rodzin późną jesienią.

01-10-2024r CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ.

Warroza, nosemoza, grzybice, zgnilec amerykański. kiślica, wirus zdeformowanych skrzydeł,

biegunka, choroba majowa, zatrucie pszczół, jaja czcze

Motylica, chrząszcz ulowy, wszolinka, gryzonie, ptaki.

15-10-2024r HIGIENA W PRACOWNI, PRZEPISY FORMALNE.

Higiena przy miodzie.

Dezynfekcja sprzętu.

Przetapianie i klarowanie wosku.

Przechowywanie ramek z pierzga, pokarmem i suszu

5-11-2024r UTRWALANIE WIADOMOSCI O CHOROBACH.

Rozpoznawanie chorób.

Zapobieganie i zwalczanie.

Leki i kwasy organiczne

19-11-2024r ULE I SPRZĘT PASIECZNY.

Materiały na ule i ocieplenia

Zalety i wady poszczególnych typów uli.

Odkażanie, naprawa i konserwacja uli

Praktyczna prezentacja wykonania ramek

Usprawnienie pracy w pasiece –nowe narzędzia stosowane w pasiece aby usprawnić prace

PODSUMOWANIE SEZONU.

Podsumowanie prac klubu

Ciekawe tematy które warto jeszcze raz omówić

Propozycje nowych tematów na następny rok

03-12-2024r SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram 2024 w formacie pdf do pobrania: HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLUBU 2024: