Harmonogram spotkań

 

Harmonogram spotkań 2021r

Ze względu na koronawirusa spotykamy się do odwołania, tylko online na platformie ZOOM -> TUTAJ lub kontaktujemy telefonicznie bądź za pośrednictwem Messengera.

Na platformie ZOOM spotkania odbywają się zgodnie z poniższym kalendarzem w godzinach 18:00-20:00

 

Harmonogram spotkań 2020r – nieaktualny

Harmonogram i tematyka spotkań klubu dyskusyjnego na rok 2020.

Spotkania odbywają się o godz.17:00

Klub prowadzi Kol. Jacek Skorasiński / Remigiusz Kowalski.

7-01-2020r ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Osyp zimowy i jego przyczyny.

Przyczyny biegunki pszczół podczas zimowli.

Jak zapewnić spokój zimującym pszczołom? Wypryskiwanie pszczół w mroźne dni.

21-01-2020r PRZEDWIOŚNIE W PASIECE.

Ocena stanu zasobów pokarmu.

Ocena zdrowotności rodzin pszczelich.

Sposoby ewentualnego leczenia.

Przygotowanie pasieczyska do oblotu wiosennego.

4-02-2020r PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ.

Obserwacja i kontrola stanu rodzin i zapasów po pierwszym oblocie.

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli: (choroby: warroza, nosemoza i inne).

Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia.

18-02-2020r GŁÓWNY PRZEGLĄD WIOSENNY INTENSYWNE ZWIĘKSZANIE SIŁY RODZIN.

Omówienie stanu naszych rodzin po zimowli.

Pierwsze zabiegi redukujące inwazję warrozy.

Choroby – ocena zdrowotności rodzin.

Warunki szybkiego rozwoju rodzin pszczelich po oblocie wiosennym.

Pyłek kwiatowy i jego znaczenie dla pszczół.

03-03-2020r ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa!

17-03-2020r POSZERZANIE GNIAZD.

Znaczenie węzy dla rozwoju i zdrowotności rodzin.

Dodawanie ramek: z suszem, węzą, ramki pracy, Dodawanie nadstawek.

Higiena i rabunki w pasiece.

7-04-2020r RÓJKA I JEJ ZAPOBIEGANIE.

Ograniczenie matek w czerwieniu.

Tworzenie odkładów.

Osadzanie rojów.

Leczenie nowo-tworzonych rodzin.

21-04-2020r WYCHÓW MATEK NA WŁASNE POTRZEBY.

Dobór materiału genetycznego – rodziny zarodowe.

Pokolenie F1,F2- zjawisko heterozji.

Wybór i przygotowanie rodzin wychowujących. Poddawanie mateczników lub matek.

Uliki weselne.

5-05-2020r MIODOBRANIE.

Technika odsklepiania i wirowania.

Magazynowanie miodów. Zjawisko krystalizacji.

Inne produkty pozyskiwane z pasieki.

Higiena przy pozyskiwaniu produktów pszczelich.

19-05-2020r OKRESY BEZPOŻYTKOWE.

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom.

Postępowanie gdy wystąpi rabunek.

Wzbogacanie bazy pożytkowej.

02-06-2020r PRZYGOTOWANIE PASIEKI DO

ZIMOWLI.

Wstępne ustawianie gniazd na zimę po ostatnim miodobraniu.

Podkarmianie w celu intensywnego rozwoju rodzin.

Wykorzystanie nadmiaru pszczół po ostatnim miodobraniu.

Ustalanie wielkości gniazd.

Łączenie rodzin i odkładów.

Karmienie na zimę. Rodzaje pokarmów.

16-06-2020r CHOROBY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ.

Warroza, nosemoza, grzybice, zgnilec amer. kiślica,

wirus zdeformowanych skrzydeł, biegunka, choroba majowa, zatrucie pszczół, jaja czcze, motylica, chrząszcz ulowy, wszolinka, gryzonie, ptaki.

01-09-2020r PSZCZOŁY NA PÓŹNYCH POŻYTKACH.

Organizacja pasieki przy pozyskaniu późnych miodów. Pozyskiwanie innych produktów pszczelich.

Przygotowanie rodzin do zimowli przy późnych pożytkach.

15-09-2020r ZIMOWLA PSZCZÓŁ.

Ścieśnianie gniazd, wentylacja, ocieplanie?

Ocena ilości pokarmu.

Ocena porażenia warrozą i nosemozą.

Leczenie rodzin późną jesienią.

06-10-2020r HIGIENA W PRACOWNI,

PRZEPISY FORMALNE.

Higiena przy modzie.

Dezynfekcja sprzętu.

Przechowywanie ramek z pierzga, pokarmem i suszu. Przetapianie i klarowanie wosku.

20-10-2020r UTRWALANIE WIADOMOŚCI O CHOROBACH.

Rozpoznawanie chorób. Zapobieganie i zwalczanie.

3-11-2020r SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ.

Ograniczanie czerwienia matek.

Naloty. Łączenie rodzin. Matki zapasowe.

Pastwiska pszczele – rośliny miododajne i pyłkodajne.

17-11-2020r ULE I SPRZĘT PASIECZNY.

Materiały na ule i ocieplenia.

Zalety i wady poszczególnych typów uli.

Odkażanie, naprawa i konserwacja uli.

Praktyczna prezentacja wykonywania ramek.

Usprawnienie pracy w pasiece –nowe narzędzia zastosowane w pasiece, aby usprawnić prace.

1-12-2020r PODSUMOWANIE SEZONU.

Podsumowanie prac klubu.

Ciekawe tematy które warto jeszcze raz omówić.

Propozycje nowych tematów na następny rok.

15-12-2020r SPOTKANIE OPŁATKOWE.

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

W MIESIĄCACH LIPIEC, SIERPIEŃ PORADY I LEKI MOŻNA UZYSKAĆ W CZASIE SPOTKAŃ ZARZĄDU w dniach 07 lipca 2020r i 04 sierpnia 2020r.

WAŻNE INFORMACJE
1. Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań,
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00
3. Dyżury zarządu odbywają się w trzeci wtorek miesiąca po spotkaniach klubu dyskusyjnego po godz. 19:00

Harmonogram spotkań 2020r pdf