Opłaty

W 2024r obowiązują następujące opłaty:

Składka członkowska – 95 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych) – płatna do 15.02.2024r

Ulowe za każdy ul – 4,30 zł  (cztery złote trzydzieści groszy) – płatne do 15.02.2024r

Ubezpieczenie OC za każde 50 rodzin – 7,00 zł (siedem złotych) – płatne do 15.02.2024r

Ubezpieczenie „OC  od Produktu” – 15 zł (bez względu na ilość rodzin) wplata razem ze składkami członkowskimi

LEKI należy zamówić i opłacić do 15-02-2024 (obowiązek nr EP)

MATKI i ODKŁADY należy zamówić i opłacić do 15-02-2024 (obowiązek rejestracji RHD lub SB)

PSZCZELARZ biorący udział w zakupach refundowanych przez ARiMR musi posiadać nr EP

ZAMÓWIONE LEKI należy odebrać najpóźniej w czerwcu, inaczej pszczelarz straci refundacje!

Składki członkowskie oraz OC pasiek należy zapłacić do 15.02.2024
oraz podać aktualne adresy pasiek ( jeśli uległy zmianie od zeszłego roku )
sms pod nr 604 059 998 (Teresa Andruszkiewicz).

Warto zapoznać się z warunkami ubezpieczenia:

2024r

Warta_021952022_IPID+OWU OC

Za+é¦ůcznik nr 3 do oferty 23056294OCOG1 Klauzula informacyjna

Zasady OC 2024

Każdy pszczelarz jest zobowiązany do podpisania listy z ubezpieczeniem OC na zebraniu sprawozdawczym w dniu 20.02.2024r. !!

Ubezpieczenie „OC  od Produktu” – 15 zł (bez względu na ilość rodzin) wplata razem ze składkami członkowskimi – Jest to nowe ubezpieczenie uwzględniające szkody spowodowane spożyciem miodu (np. połknięcie ciała stałego przypadkowo znajdującego się w miodzie itp.)

*** Informacje o aktualnej wysokości składek, „ulowego” , OC, OC od Produktu, matkach i odkładach oraz lekach można uzyskać telefonicznie u Prezes Teresy Andruszkiewicz tel. 604 059 998

Wpłaty dokonujemy tylko na konto bankowe podane poniżej i tytuł przelewu musi byś zgodny z tymi zasadami. Podajemy ceny brutto.

Opłaty składek, za matki, odkłady i leki oraz OC  można wnosić na nasze konto nr:

80 1240 1545 1111 0010 9509 6583

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię oraz za co wpłacamy w formie pokazanej w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, skł 95, ule 4,30 * ilość uli, OC 7

(dla 30 uli tytuł przelewu będzie: KOWALSKI JAN, skł 95, ule 4,30 * 30, OC 7)

(dla 55 uli tytuł przelewu będzie: KOWALSKI JAN, skł 95, ule 4,30 * 55, OC 2 * 7)  – OC 2*7 ponieważ płacimy 7zł za każde 50 uli

W przypadku opłat za matki i odkłady  tytuł przelewu powinien wyglądać jak w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, MAT cena, ODK cena

(gdzie: MAT- skrót od słowa Matki, ODK- skrót od słowa Odkłady)

(przy zamawianiu  matek za  125zł i odkładów za 500zł tytuł przelewu powinien wyglądać: KOWALSKI JAN, MAT 125, ODK 500)

W przypadku opłat za leki tytuł przelewu powinien wyglądać jak w poniższym przykładzie:

tytuł przelewu: NAZWISKO IMIĘ, Nazwa Leku ilość * cena, Nazwa Leku ilość*cena,…

Skróty stosowane przy podawaniu nazw leków (API – apiwarol, BIO – biowar, BAY – bayvalrol, THY – thymowar, APIL – Apilife var, APIG – Apiguard)

(przy zamawianiu 5 opakowań Apiwarolu po 45,50zł oraz 3 opakowań Biowaru po 57,00zł tytuł przelewu powinien wyglądać: KOWALSKI JAN, API 5*45,50, BIO 3*57,00 (uwaga sprawdź aktualne ceny leków!)

aktualne ceny matek, odkładów znajdują się w zakładce: OFERTY DOTACYJNE