Jak wstąpić do Koła?

 

  1. Przyjdź do siedziby koła w dniu urzędowania Zarządu (dokładne dni i godziny urzędowania zobaczysz w zakładce Kontakt).
  2. Zgłoś się do Pani Teresy Andruszkiewicz  (Prezes Koła), otrzymasz od Niej deklarację, którą pomoże Ci wypełnić.
  3. Do deklaracji dołącz 1 zdjęcie legitymacyjne z podpisem na odwrocie
  4. Zapłać u Pani Skarbik:  Ewy Wolanowskiej lub Ewy Kik wpisowe, opłatę członkowską, ulowe i za legitymację.
  5. Od chwili gdy Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu do koła staniesz się jego pełnoprawnym Członkiem i otrzymasz legitymację członkowską.
  6. Zapoznaj się ze Statutem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi  (możesz go wydrukować : Statut do druku)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA: (strony 1 i 2)

deklaracja-czlonkowska-wzpl1a

deklaracja-czlonkowska-wzpl2a

Wstępując do Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi zyskujesz możliwość uczestnictwa w spotkaniach klubu dyskusyjnego, gdzie zdobędziesz wiedzę pszczelarską popartą praktyką i doświadczeniem kolegów.

Otrzymasz możliwość refundacji za część leków, matki pszczele, odkłady oraz niektóre wyposażenie pszczelarskie.

Będziesz miał(a) możliwość wypożyczania literatury pszczelarskiej.

Zyskujesz możliwość udziału w różnych szkoleniach organizowanych przez Związek Pszczelarski.

Zdobywasz nowych przyjaciół.