Oznaczenia matek pszczelich

Matki pszczele oznacza się za pomocą kolorowych znaczników przyklejanych do jej grzbietu. Kolor znacznika mówi o roczniku matki.