Złote myśli pasieczników i pszczelarzy.

Julian Lubieniecki „Nauka dla pasieczników „ 1859 r.

 „Jedynym sekretem dla pasiek jest dokładna wiedza pszczelnictwa; kto ten sekret posiada , nie potrzebuje żadnych innych. Wiedza robi pasieki, miód, wosk i pieniądze; niewiadomość zaś psuje i niszczy wszystko.

Zależy zaś ta wiedza na tym, żeby znać najprzód gruntownie przyrodę pszczół, ich życie społeczne, ich własności i potrzeby / teoria /; a potem żeby umieć zakierować gospodarstwem pszczół w ulu tak, aby rozmnażały się do jak największej siły i znosiły jak najwięcej miodu /praktyka/.

Miodna okolica, dobre miejsce, dobry ul, znaczą wprawdzie wiele, ale wszystko to nie zdało się na nic, jeżeli pasiecznik nie umie z tego skorzystać.”

Prof. Dr Ciesielski „Bartnictwo” 1925 r.

„Przy żadnej gałęzi gospodarstwa nie mści się tak niedbalstwo , jak przy pasiece; zaniedbanie nieraz jednego dnia pracy w pasiece może nas przyprawić o całoroczną stratę. Dlatego też pszczelarz powinien jak najskrupulatniej wyzyskiwać właściwą porę i nigdy nie odkładać żadnej czynności na później”.

Ks. Margoński „Pszczelarstwo nowoczesne” 1931 r.

„Kto ma zamiar nauczyć się pszczelarstwa i być dobrym pszczelarzem , ten winien odbyć choćby krótką praktykę u wytrawnego pszczelarza celem obznajomienia się z czynnościami pasiecznymi, a także czytać stale książki i miesięczniki pszczelarskie. Ze wszystkich bowiem gałęzi rolnictwa – pszczelarstwo wymaga najwięcej nauki.”

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/