Spotkanie klubu dyskusyjnego 21.05.2024

Zapraszamy na spotkanie klubu dyskusyjnego pszczelarzy w godzinach 17:00 – 19:00 w czytelni, w dolnym kościele parafii Św. Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104

Tematem spotkania będzie: OKRESY BEZPOŻYTKOWE I MIĘDZY POŻYTKAMI

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom.

Postępowanie gdy wystąpi rabunek

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.