Spotkanie klubu dyskusyjnego 07.06.2022

Zapraszamy na spotkanie klubu dyskusyjnego pszczelarzy w dniu 07.06.2022r w godzinach 17:00 – 19:00 w czytelni, w dolnym kościele parafii Św. Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104

Tematem spotkania będzie:  OKRESY BEZPOŻYTKOWE.

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom.

Postępowanie gdy wystąpi rabunek.

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.