Spotkanie klubu dyskusyjnego 06.06.2023

Zapraszamy na spotkanie klubu dyskusyjnego pszczelarzy w dniu 06.06.2023r w godzinach 17:00 – 19:00 w czytelni, w dolnym kościele parafii Św. Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104

Tematem spotkania będzie:  OKRESY BEZPOŻYTKOWE I MIĘDZY POŻYTKAMI

Głód w pasiece.

Zapobieganie rabunkom. 

Postępowanie gdy wystąpi rabunek.

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.