MATECZNIKI – DLACZEGO ZWISAJĄ W DÓŁ?

Jak wiemy, od złożenia jajeczka przez matkę, do wyjścia z komórki dorosłego owada upływa dni : dla trutnia – 24; dla robotnicy – 21; a dla matki tylko – 16..
Truteń nie posiada żadnych organów niezbędnych do wykonywania prac w rodzinie, ale dla jej istnienia ważniejsze są jego funkcje rozrodcze. Formowanie narządów rozrodczych wymaga dłuższego czasu.
Zadanie życiowe matki jest niewspółmiernie ważniejsze, ona jedna daje życie wielotysięcznej rodzinie. Przez swoje życie składa mnóstwo jajeczek. Zimuje kilka zim, wylatuje z rojem pokonując nawet kilka kilometrów. Nawet pozostając tylko z garstką robotnic nie traci zdrowia i płodności. To wszystko stanowi rzadko występujący w przyrodzie fenomen.
Podczas przeobrażeń w mateczniku formują się organy utrzymujące najwyższą sprawność i długowieczność. Jest karmiona specjalnym mleczkiem o wysokiej wartości, ale jej organizm musi je przetworzyć i uformować cudowne komórki i narządy. Matka w rodzinie jest w zasadzie jedna, bezkrólewie zaś grozi unicestwieniem rodziny. Matka nie ma czasu wylegiwać się w mateczniku. Musi być jak najprędzej gotowa do jego opuszczenia ma na to tylko 16 dni. . aby przemiana materii była fantastycznie szybka, niezbędna jest obfitość tlenu czyli dostęp świeżego powietrza. Matecznik nie jest umieszczony w masie czerwiu pszczelego czy trutowego, a oddzielnie w wolnych miejscach, głównie na skraju czy u dołu plastra. Zwykły czerw ma łączność z dobrym powietrzem tylko przez otwór komórki a matecznik jest cały nim otoczony. Powierzchnia boczna matecznika ma ponad 10 cm* a otwór komórki pszczelej mierzy 0,25 cm*. Mieszkanie przyszłej matki ma łączność z powietrzem około 45 razy większą od mieszkania robotnicy. Jest wiadomym, że poza właściwym gniazdem, na jego uboczu i u dołu, powietrze zawsze jest chłodniejsze. Przyroda w genialny sposób zabezpiecza larwę matki od uderzeń chłodnego powietrza właśnie owym pionowym zwisaniem mateczników otworem w dół. Ciepłe powietrze w otoczeniu chłodniejszego zawsze unosi się do góry. Matecznik zwrócony otworem w dół dłużej utrzy7muje ciepłe powietrze. Larwa matki umieszczona dość wysoko stale wytwarza ciepło. Przy utrzymaniu odpowiedniej ciepłoty otoczenia matecznika pomagają pszczoły opiekunki. Po zasklepieniu matecznika i wyprostowaniu się larwy, pionowa pozycja matecznika odgrywa decydującą rolę. Położenie ciała ma swoje uzasadnienie i znaczenie dla rozwoju organizmu. Przy ciele le leżącym, ciężar uciska jego znaczną część. W przypadku matki odwłok musi mieć absolutną swobodę. I tak jest przez cały czas. Najpierw larwa nie leży a zwisa. Po wyprostowaniu, odwłok swobodnie sterczy do góry i nie jest uciskany. Wszystkie rurki jajnikowe rozrastają się swobodnie, jednakowo. Całe ciało swobodnie oddycha powietrzem, które przenika przez ścianki, które są rzeźbione co ułatwia jego przenikanie. Larwa w mateczniku potrzebuje dużo powietrza choćby chłodniejszego. Wisząc pionowo z otworem u dołu jest zabezpieczona od zaziębienia i ma zapewnioną swobodę rozwoju odwłoka.. miejsce wychowu matki powinno być dobrze wentylowane.
BOGDAN PIEKARZ

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/