Czyściec prosty / Stachys recta L.

czyściec prosty 1

czyściec prosty 2

Wydajność miodowa: 500 kg/ha, jest bardzo chętnie oblatywana przez pszczoły.

Kwitnienie: od czerwca do września

Opis: Jest to roślina wieloletnia bardzo wytrzymała na suszę.  Należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Występuje w Europie i na obszarach Azji zachodniej. W Polsce stanowiska koncentrują się w pasie wyżyn, poza tym na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w dolinie dolnej Wisły. Tylko na pojedynczych stanowiskach notowany był w górach oraz w Polsce północno-wschodniej i na Pomorzu Środkowym. Pojedyncza lub rozgałęziona, sztywna, o wysokości 30–100 cm. 

Uprawa:  Rośnie w murawach kserotermicznych na zboczach dobrze nasłonecznionych, na glebach zasobnych w węglan wapnia i umiarkowanie żyzne.

Linki z informacjami o tej roślinie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czy%C5%9Bciec_prosty

http://www.kul.pl/czysciec-prosty-stachys-recta,art_30590.html