PODDAWANIE MATEK – WYMIANA

Matki najlepiej poddawać gdy jest cicha, ciepła pogoda i umiarkowany pożytek. W okresie bezpożytkowym powinniśmy 3 – 4 razy podać rzadki syrop , rozpoczynając podkarmianie w przeddzień poddania matki. Na kilka godzin przed poddaniem nowej, starą matkę usuwamy z rodziny. Umieszczamy ją w środku gniazda, między czerwiem, najlepiej w godzinach przedwieczornych..
Matki nieunasienionej nie powinniśmy poddawać rodzinie z młodym czerwiem, gdyż taka rodzina bardzo niechętnie ją przyjmuje . Taką matkę powinniśmy poddawać rodzinie bez czerwiu.
Po poddaniu matki, przez 3 – 4 dni nie zaglądamy do rodziny.
Najbardziej wskazane jest poddawanie matki za pomocą odkładu, który robimy przy zapasowym wylocie, z krytego czerwiu i młodych pszczół. Najpierw 2 – 3 plastry z krytym czerwiem i obiadającymi je młodymi pszczołami dajemy do rojnicy, którą dajemy w zaciszne miejsce aby odleciały stare pszczoły. Możemy do rojnicy dodatkowo zmieść młode pszczoły z dwóch plastrów z czerwiem niezasklepionym / uwaga aby nie zmieść matki/. Gdy stare pszczoły odlecą już do macierzaka przenosimy plastry wraz z pszczołami, do przygotowanego miejsca na odkład, przy rodzinie zasadniczej. Pozostałe pszczoły z rojnicy zmiatamy na ramki w odkładzie.. w plaster z krytym czerwiem wprawiamy klateczkę z matką pod ciastem cukrowo – miodowym. Dajemy też plaster z miodem do którego w dolnej partii wpryskujemy wodę. Wylotek w odkładzie zatykamy świeżą trawą lub mchem.
Po dwóch dniach sprawdzamy przyjęcie matki i ewentualnie udrożniamy wylotek. Gdy młoda matka zacznie czerwić, łączymy odkład z osieroconą kilka godzin wcześniej rodziną zasadniczą, przez podniesienie przegrody.

BOGDAN PIEKARZ

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/