Higiena w pasiece

 HIGIENA W PASIECE

 Są to warunki i zabiegi mające za zadanie utrzymanie rodzin pszczelich w optymalnym stanie zdrowotnym. Powinniśmy unikać wszystkich okoliczności sprzyjających występowaniu chorób pszczół tzn. zapobiegać im. Pasieczysko powinno być uporządkowane, nie należy na nim pozostawiać ramek z woszczyną, kawałków suszu, podkarmiaczek z resztkami syropu czyli wszystkiego co może zwabiać pszczoły i sprzyjać rabunkom. Również w magazynku podręcznym czy też w pracowni powinien panować porządek. Plastry pozostawione w pracowni należy zabezpieczyć przed dostępem pszczół. Miód przechowujemy w szczelnie zamkniętych naczyniach. A po ich opróżnieniu należy je natychmiast umyć.

Na stan higieny w pasiece wpływ ma dobry stan uli i należyta ich wentylacja. Np. nieszczelne daszki sprzyjają zawilgoceniu wnętrza, szpary w ścianach ułatwiają szkodnikom wnikanie do gniazda. Istotną sprawą jest utrzymanie czystości w ulu. Na wiosnę należy dennice dokładnie oczyścić a w sezonie regularnie podmiatać. Wszelkie zmiotki powinniśmy od razu spalić lub zakopać.

Niezbędnym zabiegiem pozwalającym na utrzymanie higieny w ulach jest coroczne brakowanie starych –plastrów , które mogą być siedliskiem zarazków. Istotne jest dostosowywanie wielkości gniazda do siły rodziny oraz staranne ocieplenie go szczególnie w czasie wiosennych chłodów. Wyloty muszą zapewniać dobrą wentylację gniazd zarówno zimą jak i latem.

Pamiętajmy, że rodziny słabe i źle zaopatrzone w pokarm są mniej odporne na choroby. Dlatego istotna jest troskliwa opieka nad pszczołami i utrzymywanie silnych rodzin. Istotną rolę odgrywa też wiek i jakość matki. Stare nie są w stanie zapewnić rodzinom dużej siły i dają potomstwo mniej odporne na choroby i niesprzyjające warunki bytowania. Tak samo rodziny głodujące łatwiej ulegają chorobom więc ogromne znaczenie ma zapewnienie pszczołom ciągłego pożytku. Szczególnie powinniśmy dbać o obfitość pyłku, gdyż jego niedobór a tym samym niedostateczne odżywianie pokarmem białkowym czerwiu i młodych pszczół zmniejsza ich odporność na choroby.

Ważnym warunkiem zapobiegania biegunce jest odpowiednia jakość zapasów pozostawionych na zimę. Nie należy zimować pszczół na miodzie spadziowym jak też unikać zbyt późnego uzupełniania zapasów, gdyż można spowodować ich fermentację.

Powinniśmy unikać pożyczania sprzętu pasiecznego aby unikać szerzenia się chorób. Szczególnie powinniśmy być uczuleni i ostrożni na wprowadzanie do swojej pasieki schwytanych obcych rojów. Jest to szczególnie ważne gdy w okolicy występują choroby zaraźliwe.

Bogdan Piekarz

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/