Położenie pasieki

POŁOŻENIE PASIEKI

Podstawowym warunkiem do uzyskania wysokich zbiorów miodu jest dobre położenie pasieki, szczególnie jest to istotne gdy prowadzimy pasiekę stacjonarną . obfite pożytki występujące niedaleko naszej pasieki, rozłożone niemal w całym sezonie zapewniają odpowiednie zbiory zarówno na potrzeby rodzin pszczelich jak i pozyskiwanie wysokiej ilości miodu przez pszczelarza. Jesteśmy zobligowani znać porę zakwitania, długość okresu kwitnienia i wydajność miodową roślin.

To pozwoli nam poznać zasoby pastwiska pszczelego wokół własnej pasieki. Dzięki nim możemy odpowiednio stosować zabiegi pasieczne zmierzające do dobrego wykorzystania bazy poużytkowej w okolicy naszej pasieki. Musimy zdawać sobie sprawę że ul czyli mieszkanie rodziny pszczelej musi zagwarantować pszczołom jak najlepsze warunki bytowania. Utrzymanie najkorzystniejszego mikroklimatu dla rodziny pszczelej jest jednym z podstawowych warunków jakie powinien spełniać ul. Poza tym mieć odpowiednią pojemność aby nie ograniczać rozwoju rodziny pszczelej oraz zapewnić miejsce na gromadzenie miodu i pierzgi oraz dostęp do rodziny i gniazda. Aby stan rozwoju rodziny pszczelej umożliwiał wykonywanie określonych czynności.

BOGDAN PIEKARZ

Zapraszamy na forum dyskusyjne pszczelarzy: http://kolo-pszczelarzy.iq24.pl/