Warunki OC dla pszczelarzy 2015

Uprzejmie informuję, że Polski Związek Pszczelarski otrzymał ofertę z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Region w Radomiu odnośnie ubezpieczenia.

Po długich rozmowach i negocjacjach kwota ubezpieczenia pozostaje na tym samym poziomie i tak OC od użądleń składka w 2017 r. wynosi 6,00 zł od jednej pasieki, z tym, że za jedną pasiekę należy uznać pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Każde dalsze rozpoczęte 50 rodzin pszczelich liczy się jako następną pasiekę.

Przykład I: jeżeli pszczelarz posiada do 50 rodzin pszczelich jest to jedna pasieka, od 51 rodzin pszczelich do 60 są to już dwie pasieki, itd.

Ponadto składkę OC liczy się od każdej lokalizacji pasieki, nawet jeśli jest ona mniejsza niż 50 rodzin pszczelich.

Przykład II: jeżeli pszczelarz posiada 50 rodzin pszczelich zlokalizowanych jednak w trzech różnych miejscowościach (5 rodzin, 20 rodzin, 25 rodzin) składka jest liczona za 3 pasieki: 3 x 6,00 zł = 18,00 zł.

 Suma ubezpieczenia 15.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy 30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza)

W związku z powyższym wpłaty za w/w ubezpieczenia ubezpieczonych pasiek oraz rodzin pszczelich należy przekazać do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi w terminie do 31.03

Wpłaty do Skarnika KołaRejonowego  należy dokonać do końca lutego.

warunki oc na 15r zwiazki

warunki oc na 2015r plik pdf

Szkodę w „Warcie” można zgłosić telefonicznie pod numerem : 801 308 308

polisa1 polisa2