Pomoc w badaniach produktów pszczelich.

Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Kazimierska 2A, 24-100 Puławy tel. (81) 886-21-64

Szanowni Państwo,

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich Zakładu Pszczelnictwa Instytutu

Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi badania nad jakością

i zdrowotnymi właściwościami produktów pszczelich. W roku 2024 r. Laboratorium

wprowadziło nowe metodyki badawcze z tego zakresu. Naszą ofertę znajdziecie Państwo na

naszej stronie internetowej: http://www.opisik.pulawy.pl/lbjpp/index.php

W kolejnych latach chcemy rozszerzyć naszą ofertę o kolejne innowacyjne metody badań z

wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych (GC-MS/MS, HPLC-MS/MS,

spektroskopia w podczerwieni, różnicowa kolorymetria skaningowa i inne).

W związku z powyższym planujemy przeprowadzić serię badań, które pozwolą nam na udoskonalenie i walidowanie nowych procedur badawczych. Czytaj dalej