Chcemy by Dom Pszczelarza w Kamiannej nadal służył pszczelarzom.

zebranie 5.09.2015 (1)W dniu 15.09.2015 odbyło się  Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi. Głównym tematem zebrania było to „Czy jesteśmy za tym by sprzedać Dom Pszczelarza w Kamiannej?” (zodnie z zaleceniami: WZP-RZP zjazd 2015.pdf ).

Po przeprowadzeniu dyskusji okazało się, że wszyscy chcą by Dom Pszczelarza w Kamiannej nadal należał do pszczelarzy.

W celu zapewnienia profesjonalnego zarządzania Domem Pszczelarza przyjęliśmy wniosek, by w drodze konkursu zatrudniono niezależnego administratora Domu Pszczelarza w Kamiannej oraz by powołano Radę Nadzorczą (składającą się z pojedynczych Członków Wojewódzkich Związków Pszczelarzy) mającą na celu nadzór nad pracą wspomnianego administratora.

Zebranie odbyło się w drugim terminie. Obecnych było 30 Członków Koła.

Wyniki głosowania:

Pytanie „Czy jesteś za sprzedażą Domu Pszczelarza w Kamiannej?”

Przeciwko: 30 głosów

Za: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

Przewodniczacy Zebrania: Przemysław Świderski

Prezydium: Leopold Ratajczyk, Andrzej Chrolenko.

Protokolanci: Teresa Andruszkiewicz

Komisja uchwał i wniosków: Dorota Ulańska, Jerzy Matusiak

Komisja skrutacyjna: Renata Matuszewska, Tomasz Walterzebranie 5.09.2015 (1)

zebranie 5.09.2015 (3) zebranie 5.09.2015 (4) zebranie 5.09.2015 (5) zebranie 5.09.2015 (6) zebranie 5.09.2015zebranie 5.09.2015 (2)

 

 Dom Pszczelarza w Kamiannej:dom pszczelarza