II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie 17 – 19 listopada 2017 r.

W dniach 17 – 19 listopada 2017 r. w Burzeninie odbędzie się II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. „Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej”

Konferencja, tak jak rok wcześniej, odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Strumianach koło Burzenina. Jest ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy z wysokiej  klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.

Tematyka tegorocznej konferencji posłuży zapoznaniu pszczelarzy z europejskimi trendami dotyczącymi pracy w pasiece, walki z chorobami nękającymi pszczoły, hodowli matek pszczelich oraz jakości pożytków pszczelich i bazy pokarmowej pszczół.

Wykładowcy, którzy potwierdzili swój udział w konferencji to m. in.: prof. nadz. Zbigniew Kołtowski (Instytut pszczelarstwa w Puławach),  prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (UT w Starej Zagorze), dr hab. Aneta Strachecka (UP w Lublinie), dr hab. Tatiana Čermáková  ze Słowacji, dr Aneta Ptaszyńska (UMCS Lublin), dr Milena Bajda (UP w Lublinie), dr Michael Rubbinig z Austrii, inż. Cestmir Gazda z Republiki Czeskiej.

WZP w Łodzi zaprasza do współpracy wszystkie firmy, które chciałyby objąć konferencję swym patronatem i wspomóc finansowanie tak szeroko zakrojonego projektu. Ze swej strony WZP może zagwarantować firmie reklamę podczas trzech dni konferencji. Zaznaczamy, iż w zeszłorocznej edycji wzięło udział kilkaset osób z całej Polski, reklama może więc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Istnieje także możliwość zorganizowania stoiska wystawienniczego lub handlowego.

Koszt udziału w konferencji 300 zł. W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (150zł). Zakwaterowanie liczy się od piątku do niedzieli. Uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika. nocleg – 30 zł*, śniadanie – 15 zł, obiad – 30 zł, kolacja – 15 zł

*istnieje możliwość dokupienia noclegu z czwartku/piątek oraz z niedzieli/poniedziałek .

Opłata konferencyjna za jeden dzień – 60 zł

Dokładny program konferencji i formularz karty zgłoszeniowej dostępny będzie wkrótce na stronie www.wzp-lodz.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e – mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

 Więcej informacji wkrótce.