III ŁÓDZKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA W TUSZYNIE – 16-18 LISTOPADA 2018 R.

W dniach od 16 do 18 listopada 2018 roku w Tuszynie, w Hotelu BEJ przy ul. Wschodniej 5, odbędzie się III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. ” Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej „ (wykłady poprzedzające rozpoczną się w czwartek 15 listopada o godzinie 10.00).

Jest ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy
z wysokiej klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie. Dotychczasowe dwie edycje konferencji odbywały się w Burzeninie. Tegoroczna została przeniesiona do Tuszyna za względu
na bardziej komfortowe warunki, które uczestnikom konferencji zapewni Hotel BEJ.

Tematyka konferencji posłuży zapoznaniu pszczelarzy z europejskimi trendami dotyczącymi pracy w pasiece, walki z chorobami nękającymi pszczoły, hodowli matek pszczelich oraz jakości pożytków pszczelich i bazy pokarmowej pszczół.

Wykładowcy, którzy do tej pory potwierdzili swój udział w konferencji to m. in.:
dr hab. Krzysztof Olszewski („Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej”, „Kierunki rozwoju współczesnego pszczelarstwa”), mgr. inż. Tomasz Domański („Nawłoć mój najtrudniejszy pożytek”, „Odkłady na nawłoci”), Georg Matlok – Niemcy („Gospodarka pasieczna”), dr Yefiemienko Tatyana Mihalkovna – Ukraina („Choroby pszczół. Ekologiczne metody ochrony i leczenia”), Odnosum Hanna Volodymyrivna – Ukraina („Nosema jako choroba pszczół. Rozprzestrzenianie, diagnoza i prewencyjne metody walki), mgr. Inż. Marek Podlewski, Jacek Wojciechowski („ Wybrane elementy gospodarki pasiecznej – fakty i mity” ’, „ Wychów matek na własne potrzeby”), dr Sliven Lazarov – Bułgaria „Zachowania higieniczne u pszczół”.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które chciałyby objąć konferencję swym patronatem i wspomóc finansowanie tak szeroko zakrojonego projektu. Ze swej strony możemy zagwarantować firmie reklamę podczas trzech dni konferencji. Zaznaczamy, iż w zeszłorocznej edycji wzięło udział kilkaset osób z całej Polski, reklama może więc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Istnieje także możliwość zorganizowania stoiska wystawienniczego lub handlowego.

Koszt udziału w konferencji 350 zł. W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (200 zł). Zakwaterowanie liczy się od piątku (od obiadu) do niedzieli (do obiadu).

Pakiet rozszerzony od czwartku 15 listopada – 400zł. (udział w czwartkowych wykładach, kolacja i nocleg z czwartku na piątek, śniadanie w piątek)

Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika:

nocleg – 40 zł*, śniadanie – 15 zł, obiad – 30 zł, kolacja – 20 zł

*istnieje możliwość zamówienia noclegu z niedzieli/poniedziałek.

Opłata konferencyjna za jeden dzień – 60 zł

Uroczysta kolacja bankietowa odbędzie się w sobotę

Dokładny program konferencji i formularz karty zgłoszeniowej dostępny będzie wkrótce na stronie www.wzp-lodz.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA – III ŁMKP plik doc

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e – mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl