Pszczelarskie kursy kwalifikacyjne w Bratoszewiczach

Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach rozpoczął nabór słuchaczy na pszczelarskie kursy kwalifikacyjne :

  • ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (dawne R.04) przypuszczalny termin rozpoczęcia kursu wrzesień 2020
  • ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (dawne R.17) przypuszczalny termin rozpoczęcia kursu marzec 2020

Więcej informacji można znaleźć na stronie: LINK->