Spotkanie klubu dyskusyjnego 07.02.2023

Zapraszamy na spotkanie klubu dyskusyjnego pszczelarzy w dniu 07.02.2023r w godzinach 17:00 – 19:00 w czytelni, w dolnym kościele parafii Św. Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104

Tematem spotkania będzie: PIERWSZY OBLOT WIOSENNY PSZCZÓŁ

Obserwacja i kontrola stanu rodzin i zapasów po pierwszym oblocie

Przyczyny nagłego słabnięcia rodzin po zimowli: (choroby: warroza, nosemoza i inne)

Zapobieganie, sposoby wiosennego leczenia.

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.