Spotkanie klubu dyskusyjnego 07.05.2024

Zapraszamy na spotkanie klubu dyskusyjnego pszczelarzy w godzinach 17:00 – 19:00 w czytelni, w dolnym kościele parafii Św. Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104

Tematem spotkania będzie: SPOSOBY ZWIĘKSZANIA WYDAJNOŚCI MIODOWEJ.

Ograniczanie czerwienia matek.

Łączenie rodzin. Naloty.

Pastwiska pszczele – rośliny miododajne i pyłkodajne Wzbogacanie bazy pożytkowej

Na spotkaniach klubu będą również prowadzone dyskusje na tematy bieżące.