Walne Zebranie Sprawozdawcze 5.03.2019r.

W dniu 5.03.2019r odbyło się, w drugim terminie, Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi. Obecnych było 46 (z 79 wszystkich) członków koła. Przewodniczącym zebrania został tradycyjnie Kol. Stanisław Skawiński. Vice-przewodnicząca: Kol. Dorota Ulańska.

Wybrano przedstawicieli protokolantów i prezydium. Protokolanci: Staszczyk Andrzej, Ewa Kik. Prezydium: Teresa Andruszkiewicz (Przewodnicząca), Joanna Sadowska (Prezes WZP w Łodzi), Dorota Ulańska, Leopold Ratajczyk, Roman Opalski.

Na zebraniu byli obecni przedstawiciele Zarządu WZP w Łodzi: Prezes: Joanna Sadowska oraz Wiceprezes: Dorota Ulańska

Wybrano przedstawicieli komisji. Komisja uchwał i wniosków: Renata Matuszewska, Joanna Jóźwik-Wróblewska. Komisja skrutacyjna: Ewa Wolanowska, Jerzy Matusiak.

Zasłużonych pszczelarzy uhonorowano medalami i odznakami.

Statuetka Jana Dzierżona: Bogdan Piekarz

Medal im. ks. dr Jana Dzierżona: Jerzy Bednarek

Złota odznaka PZP: Leokadia Nowak

Srebrna odznaka PZP: Stanisław Skawiński

Brązowa odznaka PZP: Jerzy Matusiak

W 2018 roku brązowe odznaki PZP otrzymali również: Ewa Kik, Jarosław Czerwiński, Renata Matuszewska, Tomasz Walter.

Jedenastu nowych członków koła złożyło uroczystą przysięgę pszczelarską.

Prezes Teresa Andruszkiewicz zaprezentowała i wręczyła wszystkim obecnym znaczki z nowym logiem naszego koła. Znaczki te od dzisiaj będą naszą wizytówką, dzięki nim będziemy rozpoznawalni na świętach, uroczystościach i szkoleniach. Poproszono by znaczki te nosić z dumą i przyczyniać się do wzbudzania szacunku dla naszego koła. Autorem i projektodawcą znaczka jest kol. Michał Skrzecz (360 Degree Michał Skrzecz.).

Odczytano sprawozdania za rok 2018 Prezesa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

Podczas dyskusji dowiedzieliśmy się, że na nowy sztandar udało się już uskładać 5951zł (brakuje jeszcze około 1000zł, proszono by niezwłocznie wpłacać zaległe składki). W tym roku planowane jest ukończenie projektu i wykonanie sztandaru z drzewcem i dodatkowym, kompletnym wyposażeniem. Święcenie sztandaru mogłoby się odbyć w 2020 roku podczas wigilii u Księdza Kamińskiego.

Przegłosowano następujące wnioski i uchwały:

  • Wniosek o udzielenie absolutorium: za 45 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymała się 1 osoba (Prezes Teresa Andruszkiewicz – wyraz szlachetnej skromności).
  • Zatwierdzono plan pracy i budżet na 2019 rok: za 46 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 osób.
  • Uchwalono wniosek Kol. Teresy Andruszkiewicz zmniejszający od 2020 roku wysokość składki dla osób po 75 roku życia do 70zł (z obecnych 85zł). Za 39 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 5 głosów.
  • Uchwalono wniosek kol. Teresy Andruszkiewicz zmniejszający od 2020 roku wysokość składek dla każdego kolejnego członka rodziny zapisanego do koła do 70zł (z obecnych 85zł). Za 43 głosy, przeciw 1 głos, wstrzymało się 2 głosy.
  • Uchwalono wniosek zobowiązujący Zarząd do przygotowania i skierowania na zebranie rady WZP wniosku o obniżenie składek seniorów na rzecz WZP (obecnie odprowadzane do WZP jest ok 55zł).
  • Uchwalono wiosek kol. Teresy Andruszkiewicz by założyć bezpłatne konto bankowe dla koła (w mBanku), ma to związek z uzyskaniem takiej możliwości w wyniku otrzymania numeru REGON. Za 46 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Podczas dyskusji Kol. Leopold Ratajczyk zaproponował by reaktywować i kontynuować tradycję żegnania zmarłych członków koła i delegowania na pogrzeby delegacji ze sztandarem.

V-ce Prezes WZP Dorota Ulańska przypomniała o możliwości zapraszania rodzin zmarłych pszczelarzy na mszę przy świecach. Organizowana jest ona co roku w kościele pw. św. Piotra i Pawła na ulicy Nawrot. W czasie mszy wspomina się zmarłych pszczelarzy przy niepowtarzalnym nastroju i blasku zapalonych świec.

Prezes WZP Joanna Sadowska poinformowała o trwających aż do czerwca tego roku kontrolach z ARR. Należy sprawdzić, czy zakupiony sprzęt w ramach dotacji jest prawidłowo oznaczony (zgodnie z wytycznymi w umowie) i czy znajduje się w pasiece.

Prezes WZP Joanna Sadowska zachęciła pszczelarzy, by ze swoimi wnioskami i uwagami przychodzili do siedziby WZP, gdzie zwykle pełni dyżury w godzinach 9:00-17:00. Wszyscy są tam mile widziani.

Poszukiwane są chętne osoby do prowadzenie zajęć o tematyce pszczelarskiej w przedszkolach oraz osoba mogąca zająć się pasieką na dachu w okolicach Centrum Matki Polki. można się zgłosić w WZP

Przypomniano o konieczności uiszczenia wszelkich opłat związanych lekami, matkami odkładami i OC do 19 marca 2019r. Jest to termin ostateczny.

Galeria zdjęć: