Wycieczka pszczelarzy do Bułgarii 5-11 lutego 2018r.

WZP w Łodzi organizuje wyjazd studyjny do Bułgarii przez Słowację i Rumunię. W trakcie wyjazdu można będzie poznać pszczelarstwo naszych sąsiadów i zwiedzić atrakcyjne miejsca. Więcej informacji znajdziemy na stronie WZP w Łodzi.

Osoby zainteresowane wyjazdem studyjnym do Bułgarii przez Słowację i Rumunię prosimy o wpłatę zaliczki do 15.01.2018 w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 gr) na konto 25 8780 0007 0030 0155 1003 0101.

Projekt harmonogramu wyjazdu:

05.02.2017

– wyjazd z Łodzi planowany o godz. 6.00

– dojazd do szkoły pszczelarskiej w Bańskiej Bystrzycy

– spotkanie integracyjne z pszczelarzami ze Słowacji

– nocleg na Słowacji

06.02.2017

Wyjazd ze Słowacji do Rumuni – Kluż Napoka

– kopalnia soli

– spotkanie integracyjne z pszczelarzami z Rumunii

– nocleg w Rumunii

07.02.2017

Wyjazd z Rumunii do Bułgarii

Dojazd do Plewen

Zakwaterowanie

08.02.2017 – 10.02.2017

Uczesnitctwo w otawrciu wystawy pszczelarskiej w Plewen

Spoktanie z pszczelarzmi

Wycieczka na pasiekę

Udział w imprezie integracyjnej

11.02.2017

Powrót do kraju

Ostateczny koszt wycieczki zostanie podany po zbilansowaniu wszystkich kosztów.