Wypłaty refundacji za 2019r.

Pragniemy poinformować, że wypłaty refundacji za 2019r rozpoczną się od dnia 21 stycznia 2020r.

Zapraszamy do siedziby koła w dniach dyżurów Zarządu.