Zakaz chowu pszczół na terenie Łodzi

Niedawno wszedł w życie

Regulamin
utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Łodzi

Nas interesuje:

 Rozdział 7.

Zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.
Zgodnie z powyższymi paragrafami na obszarach zurbanizowanych miasta Łodzi nie można hodować pszczół.
Mapę terenów zurbanizowanych można znaleźć TUTAJ-> pdf
W przypadku hodowania pszczół na takim terenie Straż Miejska może ukarać nas mandatem (kolega zapłacił 20zł i dostał nakaz zlikwidowania pasieki).
Wojewódzki Związek Pszczelarski wystąpił (około 20.03.2013) do Urzędu Miasta z prośbą o wykluczenie z Uchwały pszczół. Na dzień dzisiejszy czekamy na odpowiedź w tej sprawie (ok 14 dni)

Dodaj komentarz