17.02.2015 odbyło się zebranie Koła.

DSC01093W dniu 17.02.2015 odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi. Zebranie to miało na celu zatwierdzenie planu pracy oraz budżetu na rok 2015. Funkcję Przewodniczącego Zebrania pełnił Kol. Stanisław Skawiński. Podczas zebrania obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi: Prezes Bartłomiej Piotrowski oraz Członek Zarządu WZP w Łodzi Dorota Ulańska. DSC01104Zebranie odbyło się w drugim terminie. Obecnych było 39 Członków Koła Pszczelarzy. Podczas głosowania jednogłośnie przyjęto przedstawiony plan pracy oraz budżet na 2015 rok. Prezes WZP w Łodzi Bartłomiej Piotrowski uroczyście przekazał dyplomy nadania  honorowego członkostwa wybitnie zasłużonym Członkom naszego Koła: Kol. Michlinie Malke oraz Kol. Romanowi Opalskiemu. DSC01105Do komisji uchwał i wniosków (w składzie: Renata Matuszewska, Magdalena Turczyńska, Jerzy Zalewski) wpłynęły dwie propozycje uchwał. Zaproponowano przeprowadzenie zbiórki zdjęć legitymacyjnych w celu ich zeskanowania i zrobienia grupowego zdjęcia wszystkich Członków Koła z opisami. Ma to na celu poprawę rozpoznawalności i większą integrację. Docelowo każdy mógłby zamówić kopię takiego zdjęcia. Drugim wnioskiem była propozycja wznowienia działalności tzw. kontrolerów pasiek oraz przeprowadzania szkoleń dla nich. Zadaniem takich kontrolerów byłaby interwencja w przypadku zgłoszenia do nich pasiek opuszczonych lub wyjątkowo zaniedbanych, stwarzających zagrożenie dla innych pszczół (chodzi o rozprzestrzenianie chorób i pasożytów). Powyższe wnioski będą wzięte pod uwagę podczas posiedzeń Zarządu i spotkań.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ->