19.10.2014 wybrano nowe władze Koła

W dniu 19.10.2014 r odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi. zebranie 19.10.2014 (5)Zebraniu przewodniczył Kol. Stanisław Skawiński.  Zebranie odbyło się w drugim terminie. Obecnych było 33 Członków Koła.zebranie 19.10.2014 (13)WZP w Łodzi reprezentowała Kol. Halina Faliszewska. Dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium. W głosowaniu tajnym wybrano Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Delegatów na Walny Zjazd WZP w Łodzi.zebranie 19.10.2014 (16)Nowym Prezesem ponownie został Leopold Ratajczyk, wygrywając z Kol. Przemysławem Świderskim.zebranie 19.10.2014 (4)zebranie 19.10.2014 (15)– Skład nowego Zarządu:

     Leopold Ratajczyk (Prezes)

     Teresa Andruszkiewicz

     Ewa Wolanowska

     Przemysław Świderski

     Andrzej Chrolenko

     Jerzy Matusiak

     Halina Pomianek

 – Komisja Rewizyjna:

     Staszczyk Andrzej

     Hajduk Lech

     Skorasiński Jacek 

     Czerwiński Jarosław

     Walter Tomasz

– Sąd Koleżeński:

     Pałczyński Stefan

     Przyszlak Marian

     Nowak Leokadia

     Krawczyk Józef

     Ulańska Dorota 

– Delegaci na Walny zjazd WZP w Łodzi:

     Ratajczyk Leopold 

     Skawiński Stanisław

     Opalski Roman

     Ulańska Dorota

     Wolanowska Ewa

     Świderski Przemysław

     Staszczyk Andrzej

Nowy Zarząd opracuje budżet oraz plan pracy na 2015 rok i zostanie on poddany głosowaniu w pierwszym kwartale 2015 roku na Nadzwyczajnym Zabraniu.

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu odbędzie się 28.10.2014 o godzinie 16.00

Podczas zebrania uhonorowano Kol. Romana Opalskiego, wręczając mu „Wielką Encyklopedię Pszczelarstwa”. Kol. Roman wniósł ogromny wkład w działalność naszego Koła, przez wiele lat prowadząc spotkania Klubu Dyskusyjnego i aktywnie pracując w Zarządzie.

zebranie 19.10.2014 (12) zebranie 19.10.2014 (11)W roku 2014 powitaliśmy 9 nowych Członków Koła. Złożyli oni uroczystą przysięgę pszczelarską i otrzymali legitymacje.DSC00988

zebranie 19.10.2014 (14) zebranie 19.10.2014 (7) zebranie 19.10.2014 (9)Zebranie było też okazją do miłych rozmów w przyjaznym, pszczelarskim gronie.zebranie 19.10.2014 (2)

zebranie 19.10.2014 (17)zebranie 19.10.2014 (3) zebranie 19.10.2014 zebranie 19.10.2014 (1)

W 2014 roku Koło Pszczelarzy nr 2 liczy 68 Członków. Cieszymy się, że coraz dynamiczniej powiększa się nasze grono i tak chętnie przychodzą do nas młode pszczelarki i pszczelarze.