Wycieczka pszczelarzy do Bułgarii 5-11 lutego 2018r.

WZP w Łodzi organizuje wyjazd studyjny do Bułgarii przez Słowację i Rumunię. W trakcie wyjazdu można będzie poznać pszczelarstwo naszych sąsiadów i zwiedzić atrakcyjne miejsca. Więcej informacji znajdziemy na stronie WZP w Łodzi.

Osoby zainteresowane wyjazdem studyjnym do Bułgarii przez Słowację i Rumunię prosimy o wpłatę zaliczki do 15.01.2018 w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 gr) na konto 25 8780 0007 0030 0155 1003 0101. Czytaj dalej

IX Lubelska Konferencja Pszczelarska

W dniach 02-04 lutego 2018 r w Pszczelej Woli odbędzie się IX Lubelska Konferencja Pszczelarska IV Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie.

Więcej informacji, karta zgłoszeniowa oraz program dostępne są na stronie internetowej organizatora: TUTAJ->