28 maja 2022r Zajazd Sprawozdawaczo-Wyborczy WZP w Łodzi

28 maja 2022 odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy WZP w Łodzi.

Na drugą kadencję  wybrano: prezes Joanna Sadowska, wiceprezes Agnieszka Pietrzykowska, wiceprezes Kamil Staroń.

Skarbnikiem został Piotr Kierzek, sekretarzem Barbara Rosik, członkami zarządu: Jakub Witek i Tomasz Paszkowski.

Została wybrana nowa komisja rewizyjna (przewodniczący Jan Łapka), sąd koleżeński (przewodniczący Zbigniew Sokołowski) i delegaci na zjazd PZP: Joanna Sadowska, Agnieszka Pietrzykowska, Jan Ramięga, Andrzej Karwat, Dariusz Ruda.