III ŁÓDZKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA W TUSZYNIE – 16-18 LISTOPADA 2018 R.

W dniach od 16 do 18 listopada 2018 roku w Tuszynie, w Hotelu BEJ przy ul. Wschodniej 5, odbędzie się III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. ” Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej „ (wykłady poprzedzające rozpoczną się w czwartek 15 listopada o godzinie 10.00).

Jest ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy
z wysokiej klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie. Dotychczasowe dwie edycje konferencji odbywały się w Burzeninie. Tegoroczna została przeniesiona do Tuszyna za względu
na bardziej komfortowe warunki, które uczestnikom konferencji zapewni Hotel BEJ.

Tematyka konferencji pos