Karta zgłoszeniowa i program na Konferencję Pszczelarską w Burzeninie 17-19.11.2017r.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi udostępnił na swojej stronie internetowej (www.wzp-lodz.com.pl) kartę zgłoszeniową oraz program II Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Burzeninie pt. „Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej” 17 – 19 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e – mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 10.11.2017 drogą elektroniczą lub pocztą

Wpłaty należy dokońać do dnia 10.11.2017 na konto bankowe 

25 8780 0007 0030 0155 1003 0101

w tytule ,,II MŁKP – imię i nazwisko’’

IIŁmkp_karta _zgloszeniowa doc

IIŁmkp_karta _zgloszeniowa pdf

PROGRAM KONFERENCJI

17.11.2017 (piątek)

9:00 – 10:00 Inauguracja II ŁMKP

10:00 – 11:30

dr hab Małgorza Bieńkowska, Prof. nadz. IO

Czy możliwa jest hodowla pszczoły odpornej na Varroa destructor?

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00

Marcin Raczyński – VET-ANIMAL

Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:30

dr Milena Bajda UP w Lublinie

Odporność matek pszczelich w warunkach naturalnych i sztucznych

16:30 – 18:00

dr Aneta Ptaszyńska UMCS Lublin

Nosemoza jako jeden z czynników depopulacji rodzin pszczelich

18:00 – 18:30 przerwa kawowa

18:30 – 20:00

mgr Aleksandra Łoś UP w Lublinie

Wpływ zakwaszenia syropu cukrowego na pszczołę miodną.

20:00 – 21:00 Kolacja

18.11.2016 (sobota)

08:00 – 9:00 Śniadanie

09:00 – 10:00

dr hab. Zbigniew Kołtowski, Prof. nadz. IO

 Pożytki pszczele – istota dochodowego pszczelarstwa

10:00 – 11:00

Prof. nadz. Zbigniew Kołtowski, Instytut Pszczelarstwa w Puławach

Wykorzystanie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcji roślin miododajnych do poprawy bazy pokarmowej pszczół.

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:00

 dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Odporność pszczół w dobie XXI wieku

13:00 – 14:30

dr Michael Rubinigg, Biene österreich

Wychów matek pszczelich w Austrii

14:30 – 15:30 Obiad

15:30 – 17:00

dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Ciało tłuszczowe jako centrum metaboliczne pszczół

17:00 – 19:00

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 1

19:00 – 19:30 – przerwa kawowa

19:30 – 20:30

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 2

 Dofinansowanie sektora pszczelarskiego w Republice Czeskiej

20:30 – Kolacja
 

19.11.2016 (niedziela)

08.00 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 12:00

 dr hab. Tatiana Čermáková – Słowacja

Zmiany klimatyczne, a produkty pszczele (wpływ zmian klimatycznych na produkcję i jakość produktów pszczelich)

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet  Trakijski w Starej Zagorze)

Osobliwość karmienia rodzin pszczelich

13:30 – 14:30

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet  Trakijski w Starej Zagorze)

Drogi zanieczyszczenia rodzin pszczelich oraz produktów pszczelich

14:30 – 15:00 Zakończenie konferencji.

15:00 – 16:00 – Obiad
 

Serdecznie zapraszamy!

WZP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w programie