Informacje

Ubezpieczenie OC dla pszczelarzy zobacz: warunki ubezpieczenia ->

Składki członkowskie i tzw. ulowe należy wpłacić do końca marca.

Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się:

W wybrane wtorki miesiąca w godz 17:00 – 19:00 (według kalendarza spotkań).

 Dyżury Zarządu odbywają się:  w godz. 19:00 – 20:00 po spotkaniu Klubu Dyskusyjnego.

 Posiedzenia Zarządu odbywają się:  w godz. 19:00 – 20:00 po spotkaniu Klubu Dyskusyjnego.

  Adres internetowy koła: www.kolo-pszczelarzy.pl

Dostępne nasiona: roślin miododajnych

I N F O R M A C J E –  2017r:
1) Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań, przewodniczy kol. Andrzej Chrolenko.
2) Posiedzenia Zarządu odbywają się w trzeci wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00
3) Dyżury zarządu odbywają się po spotkaniach klubu dyskusyjnego po godz. 19:00
4) Ubezpieczenie OC za pasieki należy opłacić do 24-02-2017 r.
5) Składki członkowskie wpłacamy do 21-03-2017 r.
6) Opłaty za zamówione matki, odkłady i leki na 2017 rok należy wpłacić do 21-03-2017 r.
7) Pszczelarze którzy biorą udział w programach ARR mają obowiązek:
– posiadać numer weterynaryjny pasieki !!!
– Podać stan swoich pasiek na dzień 30-09-2017 r
– Podpisać oświadczenie o zakupionych matkach i odkładach we wrześniu za 2017 r.
– Do 26-02-2017r złożyć zapotrzebowanie na sprzęt na 2018 r !!
– Do 30-09-2017 roku złożyć zapotrzebowanie na leki, matki, odkłady na rok 2018 !!
– Odebrać zamówione leki w sierpniu (8.08 lub 22.08), a zużyte (paski i opakowania) oddać do końca października 2017 r.

W dniu 7 marca 2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Koła ustalono dodatkową składkę na reprezentacyjny sztandar Koła Pszczelarzy Nr. 2 w Łodzi w wysokości 100zł od osoby. Składkę tą można wpłacać w dwóch ratach po 50zł przez dwa lata lub jednorazowo.