Informacje

WAŻNE INFORMACJE 2019r.

WAŻNE INFORMACJE 2018r.
1. Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godz. 17:00 – 19:00, według kalendarza spotkań,
2. Dyżury zarządu odbywają się po spotkaniach klubu dyskusyjnego po godz. 19:00 w trzeci wtorek miesiąca.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00.
4. Ubezpieczenie OC za pasieki należy opłacić do 27-02-2018 r. Zobacz: warunki ubezpieczenia ->
5. Składki członkowskie wpłacamy do 21-03-2018 r.
6. Opłaty za zamówione matki, odkłady i leki na 2018 rok należy wpłacić do 31-01-2018 r.
7. dyżury zarządu w wakacje …….3 lipiec i 21 sierpień

Pszczelarze którzy biorą udział w programach ARR mają obowiązek:
posiadać numer weterynaryjny pasieki !!!
Do 30-09-2018 podać zmiany stanu rodzin w pasiekach na 2019r.
Do 30-09-2018 roku złożyć zapotrzebowanie na leki, matki, odkłady na rok 2019 !!
Odebrać zamówione leki najpóźniej do 3-07-2018, a zużyte (paski i opakowania) oddać
do końca października 2018 r.

Na spotkaniach klubu będą prowadzone również dyskusje na tematy ważne dla pszczelarzy.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w kole dyskusyjnym
W miesiącach – lipiec i sierpień porady z zakresu pszczelarstwa można uzyskać
w czasie spotkań zarządu (3 lipiec i 21 sierpień)

W dniu 7 marca 2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Koła ustalono dodatkową składkę na reprezentacyjny sztandar Koła Pszczelarzy Nr. 2 w Łodzi w wysokości 100zł od osoby. Składkę tą można wpłacać w dwóch ratach po 50zł przez dwa lata lub jednorazowo.