Kursy zawodowe w Bratoszewicach i Sulejowie (nieodpłatne).

Aktualnie prowadzone są zapisy na nieodpłatne kursy kwalifikacyjne, zawodowe w zawodzie pszczelarz/technik pszczelarz dla osób z terenu województwa łódzkiego. Kursy rozpoczną się  we wrześniu 2018 roku.

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4.) oraz technik pszczelarz (R.17)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

97-350 Sulejów, ul. Milejowska 21

tel/fax (044) 616 21 99   e-mail: zspwsulejowie@wp.pl

strona:  www.zspwsulejowie.edupage.org

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Plac Staszica 14

95-011 Bratoszewice

tel. 42 719 89 83 e-mail: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

strona: www.zs1bratoszewice.pl/