Nowe władze PZP 2017r.

W dniu 8-9 marca 2017r. w Połczynie Zdrój podczas  XXII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Pszczelarskiego zostały wybrane nowe władze PZP:

Prezydent Zarządu PZP:

Kudła Waldemar


Wiceprezydent Zarządu PZP:

Janik Radosław


Wiceprezydent Zarządu PZP:

Kołtowski Zbigniew


Sekretarz Zarządu PZP:

Piotrowski Bartłomiej


Skarbnik Zarządu PZP:

Górny Krzysztof


Członek Zarządu PZP:

Bodzioch Leszek


Członek Zarządu PZP:

Kustosz Olgierd


Komisja Rewizyjna:


Cięciel Bolesław – przewodniczący KR PZP


Pietkiewicz Małgorzata – wiceprzewodnicząca KR PZP


Szereda Bogusław – sekretarz KR PZP


Zaskórski Kazimierz – członek KR PZP


Tuma Bolesław – członek KR PZP

 Zgodnie z informacją opisującą zdjęcie (www.facebook.com/MPKPwKaliszu/photos/pcb.1659609701002450/1659607351002685/?type=3&theater) na stronie Miejsko Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kaliszu (za zgodą Prezesa tego Koła) cyt:

„Nowy zarząd PZP. Tak mniej więcej przedstawię, szczegółowo opiszę członków zarządu później bo za mało mam informacji na tę chwilę. Od lewej:

Bartłomiej Piotrowski – prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, (archeolog, chyba też marketing i zarządzanie)

Krzysztof Górny – z Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej, Koło Pszczelarzy w Pile, (menadżer)

Leszek Bodzioch – członek Zarządu Pogórskiego Związku Pszczelarskiego w Tarnowie, prezes Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie, właściciel Gospodarstwa Pasiecznego BONIKA;

Radosław Janik – Prezes Zarządu Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie

Olgierd Kustosz – Radny Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. producent „Miody Przelewickie” wpisanych na listę produktów Regionalnych i Tradycyjnych przez MRiROW w 2012 r.; prezes Koła Pszczelarzy w Przelewicach, wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie. Przelewicka pasieka otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Regionu 2011;

Waldemar Kudła – prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej (programista matematycznych maszyn elektronicznych);

Dr hab. Kotłowski Zbigniew – z Instytutu Ogrodnictwa i Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, Pracownia Zapylania Roślin, kierownik Zespołu Botaniki Pszczelarskiej http://www.opisik.pulawy.pl/?q=node/19″