OC dla pszczelarzy – ważne informacje!

WAŻNE!!Osoby opłacające ubezpieczenia OC lub „OC od Produktu” zobowiązane są  wypełnić, czytelnie podpisać oświadczenie ( oświadczenie dla warta ) i dostarczyć je do końca lutego 2021 do WZP w Łodzi (można przesłać pocztą):

WZP w Łodzi, ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź.

Opłata składek OC musi nastąpić do 16.02.2021r.

„OC od Produktu” – jest to nowe, dodatkowe ubezpieczenie (12zł) związane ze szkodą wynikającą ze spożycia miodu, pierzgi, pyłku.

Poniżej są pliki dotyczące ubezpieczeń OC pszczelarzy: Oferta OC do związków na 2021 wer 2  ;  Oferta OC_2021 wer.docx    ;  Warunki OC pszczelarzy.pdf  ; OC 2021 streszczenie warunków ubezpieczenia  ; oświadczenie dla warta